خدایا ! خیلی دوستت دارم ...

یا رب ! من همه هستی ام را و زندگی ام را به تو و قدرت و رحمتت سپردم ! معجزه کن !
نویسنده : سمیه - ساعت ٢:٥٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ شهریور ،۱۳٩۳
 

به نام خدای قدرتمندم !

به نام مقدس خدای مهربانم !

خدایا ! ...

تو را سپاس برای باران معجزه های نابت ! که لحظه لحظه زندگی ام را سرشار از آرامش و خوشحالی و خوشبختی و سلامتی و عشق کرده است !

آری عشق ! ... باران معجزه های نابت یا رب لحظه لحظه زندگی ام را سرشار از عشق تو کرده است ! سرشار از نور عشق تو کرده است !

یا رب چه لذتی دارد در عشق ناب تو غرق شدن ! و در نور هدایت و در آغوش امن تو خود را رها کردن !

لذتی دارد آغوش امن تو ! لذتی دارد پناه امن تو ! لذتی دارد عشق تو ! که هر لحظه دارم این لذت ناب را بیش از پیش در خود و در قلبم می چشم ! و من اکنون خوشبخت ترین دختر هستی ام !

خدایا ! برای عشق ات که در قلبم بیش از پیش می تپد برای لحظات نابی که به من با قدرت و رحمتت هدیه می دهی تو را شکر و سپاسی ژرف و از صمیم قلبم می گویم !

خدایا ! سپاس تو را یا رب ! سپاس تو را یا رب ! سپاس تو را یا رب !

خدایا ! من در این عالم و هستی ! تنها عشق تو را در سینه دارم ! و من با عشق تو خوشبخت خوشبخت خوشبختم !

خدایا !

خیلی ... دوستت دارم !

و بر تو بیش هز هر زمان دیگری عاشقم یا رب !

یا رب ! یا الله ! فرصت جبران نعمت هایت را به من عطا کن ! فرصت خدمت به آنکه نیازمند ست ... یا رب ! فرصت جبران نعمت هایت را به من عطا کن ! تا بتوانم رسالت انسان بودنم را تمام و کمال به انجام برسانم . ! فقط پناه بر تو یا رب .

یا رب ! سپاسی ژرف می گویم تو را برای معجزه های ناب ات ! برای خوشبختی ام ! برای آنکه تو هستی با من یا رب ! برای عشق ات که در قلبم نهادینه شده است سپاس می گویم تو را یا رب از اعماق جان و وجودم !

یا الله ! ...

...

زبانم قاصر است ... از گفتن و نوشتن از عزت و جلال و بزرگی و قدرت و رحمت و کرمت !

فقط تو را به ذات مقدس ات قسم می دهم یا الله !

تو را به جلال و شکوه و کرمت قسم ات می دهم یا رب ! بیش از پیش باران معجزه های نابت را بر من ببار ! و تا همیشه بیش از پیش خوشبختم کن ! و از ته قلبم تا ابد آرامش و خوشحالی و سلامتی و موفقیت و عزت و سربلندی را در این دنیا و آخرت به من عطا کن یا رب ! یا الله ! یا سیدی ! و مولای ! یا الهی !

خدایا ...!

دلم می خواهد آنقدر از تو بنویسم ... ! از تو و رحمتت ! از تو و لطف و بزرگی ات ... از خدایی ات ! که همیشه برای من خدایی کرده ای یا رب ! ...

و ... می نویسم ... تا جان دارم ... تا قلبم می تپد ... می نویسم ! می نویسم از تو خدای من ! که تنها بر تو عاشقم ای خدای قدرتمند و متعال و مهربانم .

یا رب !

یا الله !

توکلت علیک !

یا الله !

تو را سپاس برای همه ی معجزه های نابت !

سمیه .

بنده ی عاشق تو یا الله . یا رب . یا سیدی و مولای .

 


 
 
خدایا ... بر تو عاشقم ! و من یا رب ! با تو خوشبخت ترینم !
نویسنده : سمیه - ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ شهریور ،۱۳٩۳
 

 

بسم الله الرحمن الرحیم ...

با نام خدای مهربانم ! که تنها عشق من اوست.

......

...

.

چشمانش را آرام بست ...

آری ! ...

چشمانش در روزهای آخر نفس کشیدنش در این دنیای پست همچنان جذاب بود و گیرا !

یادش آمد ... آن روز را که چه آرامش وصف ناپذیری داشت !

دقیقا همان روزی که هیچ نداشت ! ... نه خانه ای داشت ... نه پناهی داشت ... نه همدمی داشت ... نه خانوتده ای داشت ... نه معشوقی داشت ... نه فرزندی داشت ... نه دوستی داشت ...

دقیقا همان روزی که هیچ نداشت ...

چشمان جذابش را مستقیم به نور تند خورشید دوخته بود ! و با خود می گفت چقدر خوب است که در عشق سوزان تو ای خدای مهربانم سوختن ! ... سوختنی که از آن نور عشق خدای مهربان همه ی دنیا و آخرت را روشن می کند !

چقدر عاشق بود ! ...

عاشق خدا .

و اکنون ... مرگ است ... که می خواندش ! می خواند آن دختر زیبا روی را ! همان دختری که معشوقش خدایش بود ... معشوقش خدایش است .

تسلیم امر الله شده بود ! اصلا تسلیم شدنی هم در کار نبود ! خودش و خدایش عاشق و معشوق بودند و هستند ! دختر چقدر با عشق خدایش آرام بود و متین !

دختر دیگر نه از مرگ می هراسد نه از زندگی .

دختر می داند که مرگ پیوندی ابدی می دهد میان او و خدایش را .

دختر می داند که زندگی اش با حضور ناب معشوقش که خداست لحظه لحظه جانی تازه می گیرد و حیاتی اعجاب انگیز و سراسر شور و شعف می آفریند .

و اکنون !

دختر حیاتی ابدی را زندگی می کند ! دختر هم در مرگ است و هم در زندگی !

و اینچنین عشقی وصف ناپذیر تا ابد میان دختر زیبا و خدای مهربانش برقرار است .

.......

...

.

خدای مهربانم !

تو را سپاس می گویم برای همه ی نعمت هایت ! برای همه ی موهبت هایت ! برای همه ی معجزه هایت یا رب ! تو را سپاسی از اعماق وجودم می گویم .

خدایا ! زندگی ام و هستی ام ! و روحم ! تقدیم تو باد .

یا رب ! تنها تویی که سزاوار مواظبت از این روح و قلبم هستی که تنها سرشار از عشق ناب توست یا الله .

پس به تو می سپارم روحم را و قلبی که تنها برای عشق تو می تپد یا رب !

و من با تو یا رب سعادتی جاودانه و ابدی خواهم داشت .

و چه زیبا و وصف ناپذیر است بودن با تو یا الله .

و من چقدر خوشبختم که در پناه امن تو هستم یا رب .

خدایا ... بر تو عاشقم ... و با تو یا رب خوشبخت ترینم .

سپاس تو را یا رب .

سپاس تو را یا رب .

سپاس تو را یا رب .

سمیه . بنده ی عاشق تو .

چهارشنبه . پنجم شهریور ماه هزار و سیصد و نود و سه .

 

 

 


 
 
خداوندا ! لحظه هایم را سرشار از معجزه های نابت کن ! الهی فقط پناه بر تو یا رب !
نویسنده : سمیه - ساعت ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ تیر ،۱۳٩۳
 

 

بسم الله ...!

خداوندا ! با نام تو ... تو ای ناب تر از هر ناب !

خداوندا ... شروع می کنم ! راهی را که تنها با عشق تو در آن ... گام می گذارم .

الهی ! عشق از آن توست ...

لطف از آن توست یا رب !

خداوندا !

همیشه یاری ام کرده ای ... همیشه کمکم کرده ای ... همیشه لطف و عنایت کرده ای به من یا رب ...

به تو سپرده ام همه هستی ام را و تو را به خدایی ات در این ماه مبارک رمضان قسم می دهم یا رب !

یا رب ! همچون معجزه ی قرآن در این ماه نزول قرآن معجزه کن ! و قلبی سرشار از آرامش و خوشحالی ابدی و خوشبختی و موفقیت و سلامتی محض و جاودانه به من بنده ی عاشق تو ! سمیه ! هدیه بده یا الله .

یا رب !

خدایا !

تو را سپاس می گویم برای هر آنچه که به من عطا کرده ای . و هر آنچه که به من عطا می کنی یا الله . یا رب .

خدای مهربانم ... !

تو عمق عشقم را خوب می دانی یا الله !

من همه هستی ام را با قلبی که سرشار از عشق توست به تو سپردم یا الله و عزت و سربلندی دنیا و آخرتم را تنها از دریای قدرت و رحمت تو می طلبم یا الله .

سپاس تو را یا رب برای لحظه لحظه معجزه های نابی که در لحظه لحظه زندگی ام از باران رحمت و مهربانی ات به من هدیه می دهی یا الله . یا رب . یا قدیر . یا ارحم الراحمین .

خدایا ... !

خیلی دوستت دارم !

خدایا !

من بیش از عشق بر تو عاشقم یا الله ! یا رب !

الهی  !

توکل بر تو یا رب .

الهی !

پناهم تنها تو هستی یا ارحم الراحمین ! یا رب !

 

 

 


 
 
الهی ! چشم به راه معجزه های ناب زندگی ام هستم . الهی ! امید به تو ای مهربان من !
نویسنده : سمیه - ساعت ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٦ تیر ،۱۳٩۳
 

به نام تو ای خدای مهربانم !

به نام تو ای خدای من ! که تنها تو از حال این دلی که بی قرار توست آگاهی یا رب !

به نام تو یا رب که اسرار دل را تنها با تو باید گفت و بس !

به نام و یاد تو ای رب العرش العظیم !

به نام تو یا رب .

به نام تو یا الله .

به نام تو ای خدا ! ای عشق ناب من !

..................

..........

...

سکوت می کنم تا ...

همیشه .

سکوتی آمیخته با لبخندی آرام بر روی لبها .

تنها با تو ای خدای مهربانم راز دل می گویم .

تنها با تو ای مهربانم خدای من اسرار دلم را می گویم .

تنها با تو یا رب از عشقم به تو می گویم .

خدایا ...

تنها تو از دل من آگاهی .

خدایا ...

من خود و هستی ام را و همه اسرار دلم را تنها به تو می سپارم یا رب و تنها از تو بهترین ها را در لحظه لحظه زندگی ام می خواهم .

من ایمان دارم یا رب به تو و قدرت بی کرانت و رحمت بی حد و نهایتت یا الله .

که تو یا رب برای من معجزه می کنی ! خیلی زود ! خیلی زود ! خیلی زود !

و تو یا الله ! آرامش و خوشحالی و خوشبختی عمیق و ابدی را و عشق و آرامش خیال را تا همیشه به من هدیه می دهی .

یا رب ! من تو را برای هر آنچه که به من هدیه می دهی شکر و سپاسی ژرف و از اعماق وجودم می گویم .

خدای مهربانم پناه بر تو یا رب .

خدای مهربان و قدرتمندم ! من با تو پادشاهی دو عالم را می کنم !

خدای مهربانم ! توکل بر تو ای قدرتمند متعال و ای بی نهایت رحیم.

سپاس تو را یا رب .

شکر و سپاس تو را یا رب برای هر آنچه که به من عطا می کنی و هر آنچه که عطا کرده ای یا الله .

یا ارحم الراحمین .

خدای من ! ... من فقط تو را بیش از پیش دوستت دارم . !

پناه بر تو ای تنها امید و تکیه گاهم .

امید به معجزه های ناب تو یا الله . یا رب .

الهی توکل بر تو .

الهی ..

چشم به راه رحمت ها و موهبت ها و معجزه های ناب تو در لحظه لحظه زندگی ام هستم .

الهی ...

امید به تو .

الهی ...

امید به قدرتت بی کرانت یا رب .

الهی ...

امید به رحمت بی حد و نهایتت .

الهی ...

چشم به راهم ...

چشم به راه معجزه ی آرامش ابدی . معجزه ی خوشحالی ابدی . معجزه ی عشق و خوشبختی . معجزه ی فراوانی و سعادت و آرامش خیالی همیشگی و ابدی در سایه ی لطف و کرم بی کران تو یا الله . یا رب . یا ارحم الراحمین .

 

 


 
 
یا رب ! فقط معجزه کن ! یا الله تو را سپاس برای معجزه های ناب ات برای من !
نویسنده : سمیه - ساعت ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٩ تیر ،۱۳٩۳
 

 

 

خداوندا ... !

مهربانا ... !

               هیچ نمی گویم .

و سکوت می کنم ...

و قسمت می دهم یا رب به حرمت قلبی که تنها امید و پناهش تویی .

               قسمت می دهم به خدایی ات یا رب .

                                          معجزه کن یا رب .

من معجزه ی آرامش و خوشحالی و خوشبختی ابدی ام را از این لحظه تا همیشه را تنها از تو یا رب و از دریای رحمت و قدرت بی کرانت می طلبم یا الله .

یا الله تو را سپاس برای معجزه های نابی که در لحظه لحظه زندگی ام به من هدیه می دهی .

تو را سپاس یا رب برای ناب ترین معجزه ی زندگی ام برای آرامش و خوشحالی و خوشبختی و عشقی همیشگی و ابدی .

تو را سپاس یا رب .

سمیه .

بنده ی عاشق تو .

یا رب ! بدان بیش از عشق بر تو عاشقم ...

و تنها بر تو توکل کردم یا رب ...

و تنها به تو یا الله پناه آوردم .

پناهم باش تا همیشه و با معجزه ات غرق در شور و شادی و شعف کن مرا یا رب . یا الله . یا ارحم الراحمین .

سپاس تو را یا رب برای همه ی معجزه های ناب ات یا الله .

احمدک و اشکرک یا رب . یا الله .

 

 


 
 
خدایا ! تنها از تو ! تو را یا رب ! و معجزه ی خوشبختی و آرامش ابدی را می خواهم !
نویسنده : سمیه - ساعت ۱:٢٩ ‎ق.ظ روز شنبه ۳۱ خرداد ،۱۳٩۳
 

 

 

خدای مهربانم ....

تنها با تو می گویم راز دل را ...

خدای مهربانم ...

تنها تو محرم اسرار این دل پاک و بی ریایی ... یا رب .

ولی من هرگز ندانستم که این دل تنها قرارش تویی . و تنها این دل باید از آن تو باشد .

. . .

نیمه شب ست ....

چشمانم را اشک پر کرده ست ... قلبم ... چشمانم ... و روح خسته ام ... تنها به آغوش گرم و امن تو ای خدای مهربانم چشم دوخته اند ....

خدایا !

تو را به خدایی ات قسم معجزه کن و قلب و روح خسته و خونین ام را ... شفایی ابدی بده ...

خدایا ! ...

مگذار خود به دستانم روح آسمانی ام را که در این زمین کبود زنجیر شده است رها کنم ................

رهای رها .............

رها از ...

رها از ... بی تابی های پوچ ...

رها از هر آنچه تقدس ندارد .

رها از آزار ...

رها از ستمی که خود به دستان خود به خود می کنم .

خدایا ...

پناه می برم بر تو از هر آنچه که پست است .

خدایا ! پناه می برم به تو از هر آنچه در شان و شخصیت و روح بزرگم من نیست .

خدایا ! پناه می برم به تو از هر آنچه به دروغ نامش عشق ست . چرا که در این دنیا عشقی نیست جز عشق لایزال تو یا رب .

خدایا ! پناه می برم به تو از شر شیطان رانده شده . از بدی . از تیرگی . از ظلمت شب . یا رب پناه می برم تنها به آغوش امن تو یا الله .

خدایا !

تو را قسم به ذات مقدس ات ! مرا ! سمیه . بنده ی عاشق تو را در دستان پر قدرت و مهربانت بگیر و هدایتگرم باش یا رب ! حفظم کن یا الله ! و در لحظه لحظه نفس کشیدنم ای خدای قدرتمند مهربانم تنها تو یار و یاور همیشگی و ابدی من باش یا الله .

ای خدای مهربانم !

من ... خود و تمام هستی ام را به تو و ذات مقدس تو یا رب سپردم و تنها از تو عشق ناب تو را و آرامش و خوشحالی و خوشبختی ام را تا همیشه از تو می خواهم یا رب . یا ارحم الراحمین .

خدایا !

تو را سپاس برای هر آنچه که به من عطا کرده ای یا رب .

یا رب !

یا الله !

یا سیدی و مولای و ربی !

من از تو ای خدای خوبم ! تنها تو را و عشق ناب و مقدس تو را تا ابد می خواهم و بس.

یا الله ! من تنها تو را و تنها هر آنچه را که با قدرت و رحمت بی کرانت برای من هدیه می دهی از تو می خواهم ! و هدایای تو یا رب ! همان آرامش و خوشبختی و خوشحالی ابدی و همیشگی من هست یا الله . یا رب .

الهی به امید تو .

خدایا ! توکل به تو یا الله . 

 

 

 


 
 
اعترافی ناب برای عشق ناب تو یا الله . یا رب تنها عشق تو آرامم می کند و لا غیر .
نویسنده : سمیه - ساعت ۱:٢٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ خرداد ،۱۳٩۳
 

 

خدای مهربانم ...

راحت می نویسم...برای تو و برای این قلبی که تنها عشق تو را می خواهد و بس .

خدای مهربانم ...چه کردی با این قلبم ؟...که تنها از این زمین و آسمان و زمینیان ... تنها عشق تو را می طلبد ... تنها می خواهد در عشقی که نامش × خدا × ست غرق شود ...چه کردی با این قلب ناآرامی که تنها عشق تو یا رب آرامش بخش اوست ...وچه حس نابی ست تنها در عشق تو محو شدن یا الله ...

بعد از تکرار بیهودگی ها...بعد از بی تابی های پوچ...بعد از بی قراری هایی که هر چه میگذرد من را خسته تر از پیش می کند...بعد از تکرار هر آنچه پست است ... بعد از تکرار هر آنچه روح عطشان من را تشنه تر می کند...

بعد از تکرار انتظارهایی بیهوده برای  هیچ .

در یافتم یا رب ! که قلب من و احساس من قلبی ست و احساسی ست که تنها تو می توانی تنها تو یا رب می توانی آن را قدر بدانی و نه غیر تو .

چرا که هر چه غیر توست . پاک نیست و پاکی را نمی شناسد. خوب نیست و خوبی را نمی شناسد. منزه نیست و نمی داند قدر منزه بودن را .

و من ! امروز . متفاوت تر از هر لحظه از زندگی ام که تا بحال زیسته ام تنها عشق تو را یا رب از تو می طلبم ... چرا که عشق ناب تو در لحظه لحظه زندگی ام و در قلبم شور و شعفی ژرف به پا کرده ست و من چقدر سرمستم از عشق تو یا رب .

 و من چقدر خوشبختم که قلبم از آن خدای من است خدایی که قدر قلب عاشقم را می داند و در لحظه لحظه نفس کشیدنم برای من ! که عاشقش هستم خدایی می کند ...! و از این عشق ناب من ! خدایم جایگاهی همچون شاهزادگان در این دنیا و در آخرت به من عطا کرده ست .

وه ! که من چقدر با عشق خدای مهربان و قدرتمندم خوشبختم !

وه ! که من چه آرامشی ژرف قلب و روحم را فرا گرفته ست ...! و این همه نشان ار حضور عشق ناب و بی بدیل خدای مهربانم است !

وه ! که چه روشنایی ژرفی دو چشمانم را احاطه کرده ست ! و این همه نشان از عشق بی نظیر و ناب و طاهر خدای مهربانم هست !

خدای من !

خدای مهربان من !

خدای قدرتمند من !

تنها عشق ات را در قلبم می خواهم و بس !

خدایا ! ...

تنها عشق تو را می خواهم و بس !

خدای قدرتمند من ! خدای رحمت های ناب برای من ! خدای معجزه های پاک برای من ! تنها عشق پاک و روشن و بی بدیل تو را در قلبم بیش از پیش می خواهم !

خدای مهربانم ...

همه چیز را در عشق ناب تو دیدم . و تنها از تو یا رب تنها از تو یا الله تنها از تو یا ارحم الراحمین عشق پاک و روشن و ناب تو را در قلب پاکم می خواهم.

الهی برای عشق ناب تو ! سپاسی ژرف می گویم تو را .

الهی شکر و سپاس تو را برای هر آنچه به من عطا می کنی .

الهی شکر و سپاسی از اعماق وجودم می گویم تو را برای لحظه لحظه معجزه های نابی که به من در دنیا و آخرتم هدیه می دهی .

الهی برای عشق ناب تو سپاس تو را ! برای عشق نابی که تمام قلب و روحم را تسخیر کرده ست .

خدای من ! ... حرفهاست در این سه نفقطه ...

خدای من ! ... تو را به خدایی ات قسم قلبم را بیش از پیش از عشق پاک و ناب ات سرشار کن . که این قلب تنها بر تو و خدایی ات عشق می ورزد یا رب . یا سیدی و مولای . یا الله .

سمیه .

پنجشنبه / پانزده خرداد/یک هزار و سیصد و نود و سه .

الله .


 
 
خدای مهربانم ! می دانی چقدر بر تو عاشقم ؟!..بیش از عشق ! یا الله .
نویسنده : سمیه - ساعت ۱:۳۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٩ خرداد ،۱۳٩۳
 

 

خدای من !

خدای من !

خدای من !

خدای من !

خدای من !

می دانی که از صدا کردنت و گفتن خدای من ! نازنین من ! عشق ناب و همیشگی من ! چه شور و شعفی سراسر وجودم را می گیرد ؟؟؟؟؟!

خدای من ! عشق ناب من ! لذتی ست در عشق تو غرق شدن که زبانم از بیانش قاصرست ! فقط خیلی خوب می دانم که تو از قلب عاشقم آگاهی و تو ای خدای مهربانم خوب می دانی چه عشق زوال ناپذیر و نابی از تو ای خدای من در قلبم نهفته ست ! و چه لذتی ست عشق ناب تو را ای خدای من ! ای بی کران مهربان ! ای قدرتمند متعال ! در قلب داشتن !

عجب عشقی ست عشق ناب و مقدس تو یا رب ! سراسر جان و وجودم را شور و شعفی ژرف فرا گرفته ست ! و این حاصل عشق توست یا رب که قلبم را لحظه به لحظه بیش از پیش نورانی تر و پرشورتر می کند !

یا رب تنها از تو ! تو را می خواهم و عشق جاودانه ات را یا رب !

یا الله !

ای خدای بی نظیر من !

ای خدای قدرتمند من !

ای خدای مهربان من !

ای خدای متعال !

ای خدای معجزه ها و موهبت های ناب !

ای خدای رحمت ها و هدیه های ناب !

تو را برای همه ی معجزه های نابت که در لحظه لحظه زندگی ام به من هدیه می دهی شکر و سپاسی ژرف و از صمیم قلبم و از اعماق وجودم می گویم .

خدای مهربان و قدرتمند من !

فرصت جبران موهبت های نابی که به من هدیه می دهی را به من خیلی زود عطا کن یا رب !

یا رب ! سپاس تو را .

یا الله احمدک و اشکرک علی کل شی اعطیتنی یا ارحم الراحمین ! یا رب العالمین ! یا الله . یا من اسمه دوا و ذکره شفا .

خدای مهربانم !

سلامتی ام ! خوشبختی ام ! آرامش و خوشحالی قلبم ! همه جان و وجودم از رحمت توست و از لطف بی کران توست ! من تو را سپاس می گویم برای معجزه ی سلامتی ام ! برای معجزه ی آرامش و خوشحالی قلب و روحم ! برای معجزه ی خوشبختی ام ! و برای معجزه ی عشق تو ! که لحظه به لحظه در قلبم پرشورتر و جاودانه تر می شود .

شکر تو را یا رب .

سپاس تو را یا رب .

برای همه ی معجزه های نابی که در لحظه لحظه زندگی ام  به من هدیه می دهی ! برای آرامش قلبم و خوشحالی قلبم و سلامتی و خوشبختی ام که تا همیشه به قلبم هدیه می دهی .

سپاس تو را یا رب .

خدای من ! من ! بیش از عشق بر تو و بیش از پیش عاشقم یا الله !

مواظب و هدایتگر من باش !

خدای مهربانم ! تا .......................................................................................................................

بی نهایت دوستت دارم !

به امید تو و معجزه های نابت یا رب .

 

 

سپاس تو را یا رب .

 


 
 
خدایا ! من عاشق تو هستم ! خدایا ! بگذار آرامش و خوشحالی عمیق و ابدی قلبم را بچشم
نویسنده : سمیه - ساعت ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳٩۳
 

به نام ناب مقدس تو ای خدای معجزه ها و رحمت ها و موهبت ها !

امشب می نویسم ... برای تو یا رب ! و برای قلبی که به عشق تو می تپد !

..... ......  .......  ..... 

آموختی مرا تو ای تنها یاور من خدای من !

آموختی مرا که فقط خوب باشم خوب ! 

همین . خوب .

و این خوب بودن مرا به عرش می رساند ! مرا به آنجا می رساند که باران معجزه های نابت را در لحظه لحظه زندگی ام می بینم.

و چقدر زیباست در زیر باران معجزه های ناب تو و رحمتهای بی نهایت تو قدم زدن !

خدای قدرتمند و مهربان من !

من تو را شکر و سپاسی ژرف میگویم برای همه ی آنچه که به کن عطا کرده ای و عطا می کنی ای همیشه مهربان من !


 
 
خدایا ! ... امید به معجزه های نابی که به من هدیه می دهی !
نویسنده : سمیه - ساعت ۸:٤٤ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳٩۳
 

 

خدای مهربانم !

تنها به تو روی آوردم ... و آرامش و خوشحالی قلب خسته ام را تنها از تو می خواهم ...

خدای مهربانم ...

تو را به قدرت و رحمت بی حد و حسابت قسم می دهم !

خدای من ! تنها پناه زمین و آسمان من ! قسمت می دهم به لطف و کرم و عنایت و توجهی که همیشه به من داشته ای ... قسمت می دهم که آرامش و خوشحالی عمیق و ابدی را به قلبم هدیه بدهی ای تنها مهربان من !

خدای من !

تو خوب می دانی که من همه هستی ام را ... جسم و جان و وجودم را و همه زندگی ام را به دستان پرمهر و پرقدرت تو سپردم یا رب !

و تو را به خدایی ات قسم می دهم که لحظه لحظه زندگی ام را سرشار از معجزه های نابت کنی ! آرامش و خوشحالی عمیق و ابدی را به من تا همیشه هدیه بدهی .

خدای مهربانم تو را برای همه ی نعمت هایت شکر و سپاسی ژرف و از صمیم قلبم می گویم . سپاس تو را یا رب .

خدای من !

تو خوب می دانی که توکلم فقط به توست .

خدای من !

تو خوب می دانی که امید و تکیه گاه زمین و آسمان من تنها تو هستی .

خدای من !

من خود و هستی ام را با ایمانی ژرف به همه ی معجزه هایی که به من هدیه می دهی می سپارم .

پس پناه بر تو فقط یا رب .

توکل بر تو فقط یا رب .

امید به تو یا ارحم الراحمین .

الهی و سیدی و مولای من لی غیرک ؟!

انک رحیم بمن دعاک و مستجیب لمن ناداک یا الله .

 

 


 
 
← صفحه بعد