خدایا ! خیلی دوستت دارم ...

خدای من تمام خوشبختی عالم را در سال جدید از آن قلب و روحم کن !
نویسنده : سمیه - ساعت ۱:٠٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۱ فروردین ،۱۳٩٤
 

 

به نام مقدس تو یا رب. 

به نام تو ای خدای قدرتمند و مدبر و مهربان من. 

به نام تو ای خدای من ای صاحب همه ی صفات مقدس و ناب.

به نام تو ای توبه پذیر مهربان.

در واپسین لحظات سال تو را به ذات ناب و مقدس ات قسم میدهم.

که، 

توبه هایم را بپذیری.و از سر تقصیرات کرده و ناکرده ام بگذری.

مرا آگاه تر، بینا تر، شنونده تر،مدبرتر، آرام تر،سبک تر،و متعالی تر از هرزمان دیگری کنی.

از تو یا رب عشقی سرشار. آرامشی جاودانه و شادی همیشگی و سلامتی همیشگی و خوشبختی بی نظیر می طلبم ای خدای رحمت های ناب.

یا رب تو را سپاس برای همه ی رحمت هایی که عطا کرده ای و عطا میکنی در هر لحظه زندگی ام.

یا الله 

تو را به خدایی ات قسمت میدهم مواظب و مراقب من باش در لحظه لحظه لحظه نفس کشیدنم.  و مرا به آرزوهایم برسان.

یا الله تو را به خدایی ات قسم مرا به آرزوهایم برسان و از ته قلبم تا همیشه مرا سرشار از شادی و آرامش و خوشحالی و خوشبختی کن.

خدایا. 

بگذار امسال و هر سال از زندگی ام فقط خوشبختی محض باشد.

خدایا در این سال جدید تمام زیبایی ها و خوبی ها و خوشبختی های عالم را تا همیشه از آن من کن.

الهی آمین.

آمین یا رب العالمین. 

سمیه.

بنده ی همیشه عاشق تو ای خدای بزرگ. 
 
خدایا ... !
نویسنده : سمیه - ساعت ٩:٠۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٤ بهمن ،۱۳٩۳
 

 

 

 

خدایا ...

            خودم را به تو می سپارم .

 

سپاس تو را خدای من . برای باران موهبت های ناب و همیشگی و جاودانه ات .

 

بنده ی همیشه عاشق تو .سمیه .


 
 
الهی توکل به تو یا رب تو تنها حال دل من را می دانی
نویسنده : سمیه - ساعت ٩:۱۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٢ دی ،۱۳٩۳
 

به نام مقدس تو یا رب که روح بخش جان و تن من است! 

خدای مهربانم تنها تو آگاهی از آنچه که در دل من می گذرد.

خدای مهربانم من ایمانی ژرف دارم به تو و رحمتی که از جانب تو همیشه مرا در برگرفته است.

یا الهی 

یا الله

یا رب 

من خودم را و همه ی آرزوهایم را به دستان پر قدرت و سرشار از رحمتت سپردم و ایمانی از اعماق وجودم دارم که تو ای خدای مهربان من از ته قلبم مرا تا همیشه آرام و خوشحال و سعادتمند و موفق و سالم و خوشبخت می کنی.

الهی 

من تو را سپاس می گویم برای همه ی لحظات زندگی ام که همیشه و تا ابد مرا در آغوش امن و پر مهر و عشق ات پناهم می دهی یا رب.

تو را سپاسی بیکران می گویم.

الهی به امید رحمت بی حد و کرمت برای من که تنها خدای من تویی. که تنها پناه من تویی. 

یا رب تنها توکل من به تو و رحمت بی حد و نهایت توست.

الهی توکل به تو یا رب.


 
 
خدایا ! توبه ام را بپذیر . معجزه کن خدای مهربانم . من بر تو عاشقم یا رب .
نویسنده : سمیه - ساعت ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ آذر ،۱۳٩۳
 

 

از تو می نویسم خدای من

از تو ناب نابی

از تو که آنقدر بر من عاشقی که نمی توانی بدی و زشتی را در من متحمل شوی..

خدایا بد کردم

خدایا به تو

خدایا به خودم

خدایا بد کردم ...

تو از این سمیه ! انتظاری ناب تر از این داشتی ...

و من چه کردم ؟!...

هیچ .

خدایا ... می سازم ..

خدایا ... توبه می کنم ...

خدایا .... در خدایی ات شکی ندارم .

خدایا ! در اینکه بر من عاشقی یقین دارم .

خدایا ! از تو ممنونم که همیشه به هر قیمتی می خواستی آگاهم کنی ولی من باز غفلت کردم ..خدایا ! از سر تقصیراتم بگذر . و پاکم کن . همچون لوح سفیدی کن مرا که در من فقط نام و نشانی از رحمت تو باشد و بس .

خدایا توبه .

خدایا توبه .

خدایا توبه .

تو اگر از من نگذری که بگذرد ؟

خدایا تو که حال تلخ مرا می دانستی ...

خدایا تو که همیشه خوب می دانستی که تنها پناه و امیدم تو هستی . و همیشه من همه چیز را از تو تنها می خواستم .

خدایا توبه ام بپذیر و معجزه کن .

خوشبخت و خوشحالم کن .

خدایا من هرگز آدم بدی نبودم چرا غفلت ها کردم ... ولی هرگز بد نکردم و بد نبودم .

خدایا تو خوشبختم می کنی هم در این دنیا و هم در آن آخرت .

من از خود اصلی ام رها شدم ..

من خطا کردم ..

من غفلت کردم ..

من نا آگاهی تباهم کرد...

من غرور ... تباهم کرد.

خدایا ! من حتی در برابر تو ایستادم ... و خطا کردم و گفتم من دیگر بنده ی تو نیستم ...

اما خدایا ! تو خدایی و من بنده !

تو آگاهی  و من غافل .

خدایا ! توبه .

خدایا تو را به خدایی ات قسم تو را به رحمت بی کرانت قسم معجزه کن . و توبه ام بپذیر .

خدایا ! زندگی ام را عاقلانه به تو می سپارم مراقب و محافظ من باش . و خوشبختم کن . مرا پر از آرامش و خوشحالی و خوشبختی کن .

خدایا ! می خواهم جبران کنم سالهای غفلت م را .

خدایا ! معجزه کن .

خدایا ! آرامش و خوشحالی و خوشبختی ام را خدایا موفقیت و عزت و سربلندی ام را تنها از دریای رحمت و قدرت بی کرانت می خواهم .

خدایا من تا همیشه برای آرامش و خوشبختی ام تلاش می کنم . فقط تو معجزه کن .

خدایا ...کاش می دانستی که چقدر دوستت دارم .

خدایا ... کاش می دانستی بیشتر از هر زمان دیگری به تو و رحمت هایت محتاجم ..

خدایا من تلاش می کنم برای خوشبختی و آرامش و موفقیت هایم . خدایا فقط تو معجزه کن و به من توانایی بس ژرف عطا کن . برای خوشبختی ام .

خدایا معجره کن ! مراقبم باش و به من قوت و شور زندگی ببخش .

خدایا سپاس تو را برای همه ی عشقی که به من نثار می کنی .

خدایا ! توبه ام بپذیر و خوشبختم کن .

خدایا ! من تو را دارم . پس خوشبخت ترینم .

 


 
 
خدای من ! از ته قلبم تا همیشه خوشحالم کن ! معجزه کن . یارب معجزه کن !
نویسنده : سمیه - ساعت ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۱ آذر ،۱۳٩۳
 

 

به نام تو ای خدای مهربانم ای خدایی که معجزه های ناب از آن توست .

خدای من ای تنها پناه من معجزه کن .

من عشق ناب زندگی ام را از دریای عشق بی کرانت می طلبم . من همسر و شریک زندگی ام را که عشقی ناب و آرامشی عمیق و شادی ابدی را با او می چشم را از دریای رحمت و عشق بی کرانت می خواهم خدای من .

خدای من معجزه ی عشق و آرامش و شادی ابدی ام را با همسر و شریک زندگی ام که انتخاب تو هست برای من را فقط از دریای رحمت و قدرت بی حدو نهایتت می طلبم .

پس اجابتم کن یا رب و از ته قلبم خوشحالم کن .

معجزه کن یا رب .

از سر تقصیرات و کوتاهی هایم بگذر . خدایا ... توبه .

خدایا سخت به معجزه ات نیازمندم .

خدای من ای مونس دردهای نهفته ی قلبم معجزه کن .

معجزه ای ژرف و بزرگ ! خوشحالی عمیق و ابدی ! عشقی پاک و ناب ! سعادت و خوشبختی جاودانه به من عطا کن ای بخشاینده ی قادر ! ای که رحمتت بی حد و حساب است بر من رحم کن .

خدایا تو را به ایمانی که در قلبم به تو دارم قسم می دهم ! فقط معجزه کن به حرمت توبه هایم و به حرمت قلبی که به قدرت و رحمت و معجزه های تو ایمان و یقینی ژرف دارد .

خدای من ای پناه من ای که به تو تکیه و توکل کرده ام حتی ... در سخت ترین لحظه های نفس کشیدنم به معجزه های ناب تو ایمان داشتم ! قسم ات می دهم خدای من ! به ژرفای ایمان و یقینم به تو و رحمتت ! به تو و قدرتت یا رب ! معجزه کن ! و از این لحظه تا ابد خوشحالی و سعادت و خیر و نیکی و آرامش و عزت و سربلندی ام را تا ابد معجزه گونه به من هدیه بده ای خدای من .

سپاس تو را خدای من برای همه ی موهبت هایی که به من عطا کرده ای !

سپاس تو را ای خدای من برای همه ی معجزه های نابی که از این لحظه تا ابد به من هدیه می دهی . معجزه های ناب آرامش و شادی و خوشبختی و عشقی ناب و ابدی.

پناه بر تو ای خدای من .

خدایا من چشم دوخته ام به معجزه های نابی که به من هدیه می دهی ای همیشه مهربان بر من . ای قدرتمند بی کران . ای آرامش دهنده ی قلبم که از ایمان به تو ای خدای بزرگ سرشار است .

پناه بر تو ای خدای من .

 


 
 
خدایا به تو پناه آوردم معجزه کن
نویسنده : سمیه - ساعت ۱:۱۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٧ آذر ،۱۳٩۳
 

 

خدای من !

تو را به خدایی ات قسم می دهم معجزه کن .

معجزه کن .

معجزه کن .

معجزه کن .

خدایا  من از تو عزت و آبرویم را سربلندی ام را می خواهم .

خدایا من از آرامش و خوشحالی قلبم را می خواهم .

خدایا تو را به عزت و جلالت قسم

خدایا تو را به خدایی ات قسم

خدایا تو را به ایمانی که از تو در قلبم دارم قسم ات می دهم معجزه کن و تا همیشه آرامش و خوشحالی و عزت و سربلندی ام را به من هدیه بده .

خدایا تو را قسم ات دادم به خدایی ات پس معجزه کن .

خدایا معجزه کن .

خدایا به تو پناه آوردم معجزه کن .

خدایا پناه بر تو .

 

 


 
 
...
نویسنده : سمیه - ساعت ۳:۱٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ آذر ،۱۳٩۳
 

 

به نام تو ! به نام تو که مقدس ترین واژه ای هستی که شناختم... و آموختم ...

به نام مقدس تو یا رب ! یا الله !

تمام هستی ام را به تو سپردم .

سال هاست که در انتظار معجزه ام .

معجزه ای که فقط تو یارای برآورده شدنش را داری .

می دانی هیچ ؟! که من بنده ام و تو خدا ! ... چقدر صبر ؟ چقدر طاقت ؟

لبریز شدم .

لبریز .

یا رب .

کجایی ؟

یا الله .

کجایی  ؟

ای خدای لحظه ها ی من

ای خدای روزها ی من

ای خدای سال های من

ای خدای من

کجایی ؟

لبریزم ...لبریز .

پناه ات کجاست ؟

مگر نگفته ای پناه بی پناهانی ؟

مگر نگفته ای در قلب شکسته خانه کرده ای ؟

خرده های شکسته ی قلبم را نمی بینی ؟

تو که از حال دل بنده های عاشق بر خودت آگاهی ؟

پس این چه آگاهی ست ؟ که تو از دل این بنده ات داری ؟

خدای ...

همان خدای معجزه های ناب ی ست که قول این معجزه ها را سال هاست به من داده ست ...

پس کجایند آن معجزه های نابی که قرار است برای من آرامش خوشحالی و خوشبختی ام را برایم به ارمغان بیاورند ؟

نکند آن معجزه ها ... را خود با دستان خود ..با رهایی از این دنیای پست ..باید برای خود هدیه دهم ؟!

آری...مرگ .

مرا می خواند ..

این واژه ی تلخ . اما آرام .

...

بگو خدای من ! بگو ! که سال هاست ... معجزه در دستان من است و نمی دانستم...

مرگ . معجزه ی ناب من است برای من .

همان آرامش محض .

همان خوشبختی .

همان خوشحالی .

همان قرار .

همان رهایی .

...

دوستت دارم ای واژه ی تلخ . مرگ . تو همان قرار منی .

تو معجزه ی سال های انتظار منی .

...

..

.

 

 

 


 
 
خدای من ! تنها تو از حال دل و نیت و قصد دل پاکم آگاهی ! خودم را به تو سپردم !
نویسنده : سمیه - ساعت ۱:٠۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٥ آبان ،۱۳٩۳
 

 

به نام مقدست یا الله

یا رب !

خدای من !

تو خوب حال دلم را می دانی ...

تو خوب صبوری هایم را می دانی ...

تو خوب آری گفتن هایم را به تقدیر ... می دانی ...

یا رب !

تو خوب حال دل سوخته ام را می دانی ...

و می دانم خدای من !

که تو خدای منی ! و از حال دلم تا همیشه آگاهی ... که من ! هرگز در هیچ برهه از زمانی قصد بدی برای هیچ یک از بندگان تو نداشته ام ... و هرگز نخواهم داشت ... اما با همه ی این احوال یا رب عاجزانه و ملتمسانه می گویم که از سر تقصیرات و کوتاهی های کرده و ناکرده ام بگذر یا رب . و مرا ببخش و عفو کن ای بخشاینده ی مهربان .

خدایا ...

مگذار در هیچ زمانی بی تاب شوم ...

خدایا ...

من ! همه ی تصمیمات زندگی ام را و همه ی امورات کوچک و بزرگ زندگی ام را به دستان توبه پذیر تو یا رب ! به دستان قدرتمند و مهربان تو سپردم یا الله ! تو را یا رب به ذات پر جلال و شکوهمندت قسم می دهم ! تو را ای خدای من به ذات مقدس خدایی ات قسم می دهم ! از ته قلبم تا همیشه آرام و خوشحالم کن ! پر سلامتی و خوشبختی کن همه ی جان و وجودم را یا رب . ای مهربان خدای من !

خدای من ...

تو تنها حال دل خسته ... و زجر کشیده ام را می دانی ...

پس تنها تو ای خدای من حال دل مرا می دانی ...

دلی که تنها آرامش بخشش عشق ناب تو بوده ست یا رب .

معجزه ات را بر من تمام کن ! خدای من ! و از ته قلبم تا همیشه ... خوشحال و آرام و خوشبختم کن ای مهربانترین مهربانان ! و ای  قدرتمند متعال . ای خدای من .

خدایا ...

بیش از پیش بر تو عاشقم یا رب .

خدایا ...

توبه می کنم ... توبه برای غفلت هایم ...

توبه برای ... تقصیرات کرده و ناکرده ام در درگاهت ...

خدایا ...

قسم به ذات مقدس ات که هرگز غفلت نمی کنم ...

یا رب ...

من بنده ی تو بر تو عاشقم ! چرا که تنها خدای من است که حال دلم را می داند و من بیش از هر زمانی بر خدای عالم خدای من ! عاشقم .

یا رب !

فرصت جبران نعمت ها و معجزه های ناب ات را به من عطا کن یا رب .

یا رب !

یا الله !

مرا ببخش و توبه ام بپذیر !

خدایا !

عاشق ترم کن ! آرام ترم کن ! و خوشبختم کن بیش از هر زمان دیگری تا همیشه ...!

خدایا !

فقط پناه بر تو یا رب ! که تو پناه و امید و تکیه گاه زمین و آسمان منی یا رب !

خدایا !

من ! سمیه ! بنده ی عاشق تو !

به ذات مقدس ات را تو قسم دادم ! و ایمان دارم که تو معجزه ی آرامش و خوشحالی و خوشبختی ام را تا همیشه خیلی زود به من هدیه می دهی ! و ... مرا بیش از پیش بر خودت ای خدای خوبم عاشق ترم می کنی . انشاالله .

سپاس تو را یا رب برای همه ی موهبت هایت و رحمت هایت و معجزه های ناب ات یا رب ! که همچون باران بر من تا همیشه خواهد بارید ! همان معجزه ی آرامش از ته قلبم و خوشحالی و خوشبختی همیشگی ام . سپاس تو را ای خدای قدرتمند و مهربان من ! که قدرت ات بی کران و مهربانی ات بی حد و نهایت !

خدایا ...

دوستت دارم .

مراقبم باش یا رب .

مرا در آغوش امن و آرام خودت تا همیشه پناه بده ای همیشه مهربان بر من . ای خدای من .

 

 

 


 
 
پناه به تو یا رب ! معجزه ی آرامش و عشق و خوشبختی ام را از تو می خواهم یا رب !
نویسنده : سمیه - ساعت ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۱ آبان ،۱۳٩۳
 

یا رب !

به نام و یاد تو ... !

که تنها تو یا رب ! که تنها تو ای خدای من ! سزاوار پرستشی !

یا رب !

آنچه اختیار و انتخاب توست برای من ! ناب ترین ست !

خدای من ! من ... ! ایمان دارم به تو یا الله ! که ... هر چه ناب است برای من است ! در این دنیا و در آخرت !

من ایمان دارم یا رب ! قلبم که تنها از عشق تو سرشار است ... سزاوار ناب ترین هاست ! سزاوار عشق توست که لحظه لحظه های زندگی ام ... را همیشه در قلبم عشق تو را جا دادم و بس ! و عشقی که تو یا رب معجزه گونه به من هدیه می دهی !

یا رب !

یا الله !

خدای مهربانم !

خدای من !

قلبم ! تنها جایگاه عشق توست ! و عشق آنکه هدیه ی توست ! ... عشقی که با آن از ته قلبم تو ای خدای من آرامش و خوشحالی و خوشبختی ام را ... تا همیشه به من هدیه می دهی .

یا رب !

پناه به تو که ناب ترین معجزه ها را به من هدیه می دهی .

خدای من !

بیش از عشق بر تو عاشقم یا رب !

معجزه کن !

یا رب !

من همه هستی و زندگی ام را به تو و قدرت و رحمتت سپردم ! و از تو یا رب معجزه ی آرامش ! معجزه ی خوشحالی از ته قلبم ! و معجزه ی سلامتی و معجزه ی خوشبختی ام را از تو یا رب ! از تو یا رب ! از تو یا رب ! می خواهم ! از تو و دریای رحمتت ! از تو و قدرت بی کرانت خدای مهربانم .

سپاس تو را یا رب برای همه ی نعمت ها و موهبت ها و معجزه های ناب ات یا الله ! که لحظه لحظه های زندگی ام را جانی تازه می بخشد .

سپاس تو را یا رب .

سپاس تو را یا رب .

پناه به تو خدای من .

 


 
 
خدایا ! سپاس تو را ! برای قلب آرامم.برای خوشبختی همیشگی ام .
نویسنده : سمیه - ساعت ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٧ آبان ،۱۳٩۳
 

به نام ذات مقدس ات یا رب !

مهربان خدای من !

که نفس هایم ... را با لحظه لحظه معجزه های ناب ات سرشار می کنی !

سرشار  از عشق ...

سرشار از آرامش ...

سرشار از خوشحالی ...

سرشار از خوشبختی می کنی ...

و من یا رب !

با تو چقدر خوشبختم !

و من یا رب !

تو را برای همه ی معجزه های ناب و موهبت های بی کرانت شکر و سپاسی ژرف و از اعماق وجودم می گویم تو را .

سپاس تو را یا رب .

سپاس تو را یا رب .

سپاس تو را یا رب .

برای همه ی آرامشی که تا همیشه به قلبم می دهی.

برای خوشبختی ام.

برای عشق نابی که هدیه ی توست به من .

برای هر لحظه عاشق تر شدن ... عاشق تو شدن یا رب !

برای همه ی پاکی ها و زیبایی ها ... برای همه ی سادگی ها و آرام بودن هایم تو را سپاس می گویم .

یا رب !

یا الله !

من خودم را به تو سپردم ! و تو چقدر خوب و عالی از من و از احساسم و از قلبم و از روحم مواظبت و مراقبت می کنی ! سپاس تو را یا رب .

من خودم را به دستان مهربان تو سپردم معجزه های نابت را بیش از پیش بر من ببار یا رب !

که تو تنها آرامش بخش قلب و روحم هستی .

خدای مهربانم ...!

من ! امروز !... بیش از هر لحظه ای عاشق ام بر تو یا رب ! عاشق تو و جلال و شکوه و قدرت و مهر بی کرانت هستم .

خدایا !

سپاس تو را برای این قلب آرامم .

و سپاس تو را یا رب برای تا همیشه خوشبختی ام .

خدایا !

عاشقم بر تو .

خدایا ...........!

دوستت دارم .

یا رب !

یا الله !

 


 
 
← صفحه بعد