خدایا ! خیلی دوستت دارم ...

تويی قدرتمندترين ! ای خدای من ! ... و تويی ارحم الراحمين ! ...
نویسنده : سمیه - ساعت ٥:٥٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٤ بهمن ،۱۳۸٦
 

خدای من .... !

سخت محتاج توام ! .... در اوج تمنا و نيازم ... به تو می گويم ... مرا سخت در پناه خود گير !

آنچه را به من عطا کن ... که با وجودش و با بودنش ... آرامش عميق روانی و شادابی روح را احساس کنم .

خدای مهربانم ... خواهش می کنم بدان غير از تو کسی برای من نيست که حافظ معصوميت من باشد .

خدای نازنينم ! ...بهترين ها را به من هديه کن با لطف هميشگی ات .

چشم براه رحمت هميشگی توام . اين بار يقين دارم که تو ! ... می گذاری که همه چيز برای من بهترين باشد و خوب خوب خوب پيش برود .

من به کمک تو ايمانی بس ژرف درام .

به تو مثل هميشه توکل کردم . خودت ای خدای مهربانم ... همراه و نگهدار هميشگی من باش .

برای هر آنچه که به من عطا کردی شکر و سپاس مرا بپذير مهربانا .