خدایا ! خیلی دوستت دارم ...

خدایا ! به قلبم آرامش و خوشحالی عمیق هدیه بده ! الهی من لی غیرک ؟!...
نویسنده : سمیه - ساعت ۸:٥٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ شهریور ،۱۳٩٢
 

 

 

خدای مهربانم ... !

خودت ! تنها خودت ! ... با مهر و عشقت ! ... با معجزه ات ! عاشق ترم کن !

بگذار تا ... بیش از عشق بر تو عاشق باشم ...

خدای من !

ای تنها تکیه گاه و ÷ناه من ...

ای تنها یار و یاور من !

ای منتهای کمال !

ای تنها امید من !

آرامش قلبم را تنها از تو می خواهم .........

خدایا ! تو راقسم به خدایی ات آرامش قلبم را به من هدیه بده ....

قلبم را خوشحال و سرشار از آرامش و خوشبختی کن !

خدایا ! تو تنها امید من هستی ... بگذار همیشه امیدم تو باشی .

من بهترین ها و نابترین ها را در زندگی ام تنها از تو می خواهم ! از تو و قدرتت ! از تو و رحمتت می خواهم !

خدایا !

من چشم به راه رحمت و بزرگی ات هستم !

خدایا ! ... قلبم را خوشحال کن با معجره ات ! ...

الهی به امیدت !

الهی به امید رحمتت ...

الهی به امید تو ! که تنها تو و حضورت زندگی را برای من ... زیبا می کنی .

بگذار زیبایی های زندگی را بچشم .

بگذار آرامش و خوشحالی و خوشبختی را در زندگی ام بچشم .

الهی به امید تو و معجره ی نابت ! معجزه ی ناب آرامش و عشق و خوشحالی قلبم و خوشبختی ام .

 

 

 


 
 
خدایا ! ... معجزه کن ... ! خیلی زود ! خیلی خوب و عالی ! قلبم را خوشحال کن !
نویسنده : سمیه - ساعت ۱٢:٤٥ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۳ شهریور ،۱۳٩٢
 

 

خدایا !

من عشق . آرامش . خوشبختی را تنها از دستان تو و رحمتت می خواهم.

خدایا !

من تو را برای هر آنچه که به من هدیه داده ای و هدیه می دهی شکر می گویم از اعماف وجودم شکر می گویم .

خدایا !

من به تو و رحمتت اعتماد کرده ام . اجابتم کن امشب ! تو را قسم به خدائی ات اجابتم کن و قلبم را خوشحال کن !

الهی به امیدت !

من به رحمتت چشم دوختم !

 


 
 
خدایا ! ... کمکم کن ! مواظب قلب و روحم باش ! و از صمیم قلبم خوشحالم کن !
نویسنده : سمیه - ساعت ۱:۱٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٤ شهریور ،۱۳٩٢
 

 

خدای مهربانم...!

خدایی که بر همه حال من آگاهی ...!

خدایی که هدایتگر و راهنمای من هستی...!

خودت با مهر بی کران و قدرت بی حد و نهایتت عشق و خوشبختی و آرامش را به من هدیه بده !

خدایا !

من ... را کمکم کن ! من راه را با نور هدایت تو می توانم بروم...

خدایا ! دستم بگیر و کمکم کن ! بگذار تا قلب و تنم از آن کسی باشد که انتخاب تو باشد برای من ! که عاشقم باشد و عاشقش باشم ! که خوشبختم کند ! و آرامش را به من هدیه دهد !

خدایا ! تو را به عزت و جلالت ...! تو را به خود خدایی ات قسم می دهم کمکم کن ! و بگذار هر چه زودتر معجزه ی زندگی ام را بچشم ! ...

همان معجزه ی عشق و آرامش و خوشبختی ..............!

خدایا ! ÷ناه بر تو و ÷ناه به رحمت و کرم و بزرگی ات !

الهی و ربی من لی غیرک ؟!

خدایا !....تو را به خدایی ات قسم می دهم اجابتم کن ! و مواظب من ! مواظب روح من ! مواظب قلب من باش .........!

خدایا !....من آنکسی را می خواهم که انتخاب تو باشد برای من ! همان که عاشقش باشم و عاشقم باشد !

خدایا ! تو بی نظیری ! بی نظیر ! تو خیلی زود و خیلی خوب و عالی برای من معجزه می کنی !

خدایا ! به امید رحمت و مهربانی ات ! به امید معجزه ات ! من روزهای زندگی ام را می گذرانم ......!

خدایا ! قلبم را خوشحال کن !

خدایا !.....من همه ی خوبی ها را تنها از تو و رحمتت می خواهم ! که تو مهربانترین و بخشنده ترینی !

خدایا !..............

تو تنها تکیه گاه زمین و آسمان من هستی ! من در  انتظار معجزه ات هستم !

خدایا ! تو را شکر و س÷اسی عمیق می گویم برای هر آنچه که به من عطا کرده ای و هر آنچه که به من عطا خواهی کرد !

الهی به امیدت !

الهی ! من چشم براه معجزه ی زندگی ام هستم !