خدایا ! خیلی دوستت دارم ...

خدایا ! تنها از تو ! تو را یا رب ! و معجزه ی خوشبختی و آرامش ابدی را می خواهم !
نویسنده : سمیه - ساعت ۱:٢٩ ‎ق.ظ روز شنبه ۳۱ خرداد ،۱۳٩۳
 

 

 

خدای مهربانم ....

تنها با تو می گویم راز دل را ...

خدای مهربانم ...

تنها تو محرم اسرار این دل پاک و بی ریایی ... یا رب .

ولی من هرگز ندانستم که این دل تنها قرارش تویی . و تنها این دل باید از آن تو باشد .

. . .

نیمه شب ست ....

چشمانم را اشک پر کرده ست ... قلبم ... چشمانم ... و روح خسته ام ... تنها به آغوش گرم و امن تو ای خدای مهربانم چشم دوخته اند ....

خدایا !

تو را به خدایی ات قسم معجزه کن و قلب و روح خسته و خونین ام را ... شفایی ابدی بده ...

خدایا ! ...

مگذار خود به دستانم روح آسمانی ام را که در این زمین کبود زنجیر شده است رها کنم ................

رهای رها .............

رها از ...

رها از ... بی تابی های پوچ ...

رها از هر آنچه تقدس ندارد .

رها از آزار ...

رها از ستمی که خود به دستان خود به خود می کنم .

خدایا ...

پناه می برم بر تو از هر آنچه که پست است .

خدایا ! پناه می برم به تو از هر آنچه در شان و شخصیت و روح بزرگم من نیست .

خدایا ! پناه می برم به تو از هر آنچه به دروغ نامش عشق ست . چرا که در این دنیا عشقی نیست جز عشق لایزال تو یا رب .

خدایا ! پناه می برم به تو از شر شیطان رانده شده . از بدی . از تیرگی . از ظلمت شب . یا رب پناه می برم تنها به آغوش امن تو یا الله .

خدایا !

تو را قسم به ذات مقدس ات ! مرا ! سمیه . بنده ی عاشق تو را در دستان پر قدرت و مهربانت بگیر و هدایتگرم باش یا رب ! حفظم کن یا الله ! و در لحظه لحظه نفس کشیدنم ای خدای قدرتمند مهربانم تنها تو یار و یاور همیشگی و ابدی من باش یا الله .

ای خدای مهربانم !

من ... خود و تمام هستی ام را به تو و ذات مقدس تو یا رب سپردم و تنها از تو عشق ناب تو را و آرامش و خوشحالی و خوشبختی ام را تا همیشه از تو می خواهم یا رب . یا ارحم الراحمین .

خدایا !

تو را سپاس برای هر آنچه که به من عطا کرده ای یا رب .

یا رب !

یا الله !

یا سیدی و مولای و ربی !

من از تو ای خدای خوبم ! تنها تو را و عشق ناب و مقدس تو را تا ابد می خواهم و بس.

یا الله ! من تنها تو را و تنها هر آنچه را که با قدرت و رحمت بی کرانت برای من هدیه می دهی از تو می خواهم ! و هدایای تو یا رب ! همان آرامش و خوشبختی و خوشحالی ابدی و همیشگی من هست یا الله . یا رب .

الهی به امید تو .

خدایا ! توکل به تو یا الله . 

 

 

 


 
 
اعترافی ناب برای عشق ناب تو یا الله . یا رب تنها عشق تو آرامم می کند و لا غیر .
نویسنده : سمیه - ساعت ۱:٢٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ خرداد ،۱۳٩۳
 

 

خدای مهربانم ...

راحت می نویسم...برای تو و برای این قلبی که تنها عشق تو را می خواهد و بس .

خدای مهربانم ...چه کردی با این قلبم ؟...که تنها از این زمین و آسمان و زمینیان ... تنها عشق تو را می طلبد ... تنها می خواهد در عشقی که نامش × خدا × ست غرق شود ...چه کردی با این قلب ناآرامی که تنها عشق تو یا رب آرامش بخش اوست ...وچه حس نابی ست تنها در عشق تو محو شدن یا الله ...

بعد از تکرار بیهودگی ها...بعد از بی تابی های پوچ...بعد از بی قراری هایی که هر چه میگذرد من را خسته تر از پیش می کند...بعد از تکرار هر آنچه پست است ... بعد از تکرار هر آنچه روح عطشان من را تشنه تر می کند...

بعد از تکرار انتظارهایی بیهوده برای  هیچ .

در یافتم یا رب ! که قلب من و احساس من قلبی ست و احساسی ست که تنها تو می توانی تنها تو یا رب می توانی آن را قدر بدانی و نه غیر تو .

چرا که هر چه غیر توست . پاک نیست و پاکی را نمی شناسد. خوب نیست و خوبی را نمی شناسد. منزه نیست و نمی داند قدر منزه بودن را .

و من ! امروز . متفاوت تر از هر لحظه از زندگی ام که تا بحال زیسته ام تنها عشق تو را یا رب از تو می طلبم ... چرا که عشق ناب تو در لحظه لحظه زندگی ام و در قلبم شور و شعفی ژرف به پا کرده ست و من چقدر سرمستم از عشق تو یا رب .

 و من چقدر خوشبختم که قلبم از آن خدای من است خدایی که قدر قلب عاشقم را می داند و در لحظه لحظه نفس کشیدنم برای من ! که عاشقش هستم خدایی می کند ...! و از این عشق ناب من ! خدایم جایگاهی همچون شاهزادگان در این دنیا و در آخرت به من عطا کرده ست .

وه ! که من چقدر با عشق خدای مهربان و قدرتمندم خوشبختم !

وه ! که من چه آرامشی ژرف قلب و روحم را فرا گرفته ست ...! و این همه نشان ار حضور عشق ناب و بی بدیل خدای مهربانم است !

وه ! که چه روشنایی ژرفی دو چشمانم را احاطه کرده ست ! و این همه نشان از عشق بی نظیر و ناب و طاهر خدای مهربانم هست !

خدای من !

خدای مهربان من !

خدای قدرتمند من !

تنها عشق ات را در قلبم می خواهم و بس !

خدایا ! ...

تنها عشق تو را می خواهم و بس !

خدای قدرتمند من ! خدای رحمت های ناب برای من ! خدای معجزه های پاک برای من ! تنها عشق پاک و روشن و بی بدیل تو را در قلبم بیش از پیش می خواهم !

خدای مهربانم ...

همه چیز را در عشق ناب تو دیدم . و تنها از تو یا رب تنها از تو یا الله تنها از تو یا ارحم الراحمین عشق پاک و روشن و ناب تو را در قلب پاکم می خواهم.

الهی برای عشق ناب تو ! سپاسی ژرف می گویم تو را .

الهی شکر و سپاس تو را برای هر آنچه به من عطا می کنی .

الهی شکر و سپاسی از اعماق وجودم می گویم تو را برای لحظه لحظه معجزه های نابی که به من در دنیا و آخرتم هدیه می دهی .

الهی برای عشق ناب تو سپاس تو را ! برای عشق نابی که تمام قلب و روحم را تسخیر کرده ست .

خدای من ! ... حرفهاست در این سه نفقطه ...

خدای من ! ... تو را به خدایی ات قسم قلبم را بیش از پیش از عشق پاک و ناب ات سرشار کن . که این قلب تنها بر تو و خدایی ات عشق می ورزد یا رب . یا سیدی و مولای . یا الله .

سمیه .

پنجشنبه / پانزده خرداد/یک هزار و سیصد و نود و سه .

الله .


 
 
خدای مهربانم ! می دانی چقدر بر تو عاشقم ؟!..بیش از عشق ! یا الله .
نویسنده : سمیه - ساعت ۱:۳۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٩ خرداد ،۱۳٩۳
 

 

خدای من !

خدای من !

خدای من !

خدای من !

خدای من !

می دانی که از صدا کردنت و گفتن خدای من ! نازنین من ! عشق ناب و همیشگی من ! چه شور و شعفی سراسر وجودم را می گیرد ؟؟؟؟؟!

خدای من ! عشق ناب من ! لذتی ست در عشق تو غرق شدن که زبانم از بیانش قاصرست ! فقط خیلی خوب می دانم که تو از قلب عاشقم آگاهی و تو ای خدای مهربانم خوب می دانی چه عشق زوال ناپذیر و نابی از تو ای خدای من در قلبم نهفته ست ! و چه لذتی ست عشق ناب تو را ای خدای من ! ای بی کران مهربان ! ای قدرتمند متعال ! در قلب داشتن !

عجب عشقی ست عشق ناب و مقدس تو یا رب ! سراسر جان و وجودم را شور و شعفی ژرف فرا گرفته ست ! و این حاصل عشق توست یا رب که قلبم را لحظه به لحظه بیش از پیش نورانی تر و پرشورتر می کند !

یا رب تنها از تو ! تو را می خواهم و عشق جاودانه ات را یا رب !

یا الله !

ای خدای بی نظیر من !

ای خدای قدرتمند من !

ای خدای مهربان من !

ای خدای متعال !

ای خدای معجزه ها و موهبت های ناب !

ای خدای رحمت ها و هدیه های ناب !

تو را برای همه ی معجزه های نابت که در لحظه لحظه زندگی ام به من هدیه می دهی شکر و سپاسی ژرف و از صمیم قلبم و از اعماق وجودم می گویم .

خدای مهربان و قدرتمند من !

فرصت جبران موهبت های نابی که به من هدیه می دهی را به من خیلی زود عطا کن یا رب !

یا رب ! سپاس تو را .

یا الله احمدک و اشکرک علی کل شی اعطیتنی یا ارحم الراحمین ! یا رب العالمین ! یا الله . یا من اسمه دوا و ذکره شفا .

خدای مهربانم !

سلامتی ام ! خوشبختی ام ! آرامش و خوشحالی قلبم ! همه جان و وجودم از رحمت توست و از لطف بی کران توست ! من تو را سپاس می گویم برای معجزه ی سلامتی ام ! برای معجزه ی آرامش و خوشحالی قلب و روحم ! برای معجزه ی خوشبختی ام ! و برای معجزه ی عشق تو ! که لحظه به لحظه در قلبم پرشورتر و جاودانه تر می شود .

شکر تو را یا رب .

سپاس تو را یا رب .

برای همه ی معجزه های نابی که در لحظه لحظه زندگی ام  به من هدیه می دهی ! برای آرامش قلبم و خوشحالی قلبم و سلامتی و خوشبختی ام که تا همیشه به قلبم هدیه می دهی .

سپاس تو را یا رب .

خدای من ! من ! بیش از عشق بر تو و بیش از پیش عاشقم یا الله !

مواظب و هدایتگر من باش !

خدای مهربانم ! تا .......................................................................................................................

بی نهایت دوستت دارم !

به امید تو و معجزه های نابت یا رب .

 

 

سپاس تو را یا رب .