خدایا ! خیلی دوستت دارم ...

خدایا ! توبه ام را بپذیر . معجزه کن خدای مهربانم . من بر تو عاشقم یا رب .
نویسنده : سمیه - ساعت ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ آذر ،۱۳٩۳
 

 

از تو می نویسم خدای من

از تو ناب نابی

از تو که آنقدر بر من عاشقی که نمی توانی بدی و زشتی را در من متحمل شوی..

خدایا بد کردم

خدایا به تو

خدایا به خودم

خدایا بد کردم ...

تو از این سمیه ! انتظاری ناب تر از این داشتی ...

و من چه کردم ؟!...

هیچ .

خدایا ... می سازم ..

خدایا ... توبه می کنم ...

خدایا .... در خدایی ات شکی ندارم .

خدایا ! در اینکه بر من عاشقی یقین دارم .

خدایا ! از تو ممنونم که همیشه به هر قیمتی می خواستی آگاهم کنی ولی من باز غفلت کردم ..خدایا ! از سر تقصیراتم بگذر . و پاکم کن . همچون لوح سفیدی کن مرا که در من فقط نام و نشانی از رحمت تو باشد و بس .

خدایا توبه .

خدایا توبه .

خدایا توبه .

تو اگر از من نگذری که بگذرد ؟

خدایا تو که حال تلخ مرا می دانستی ...

خدایا تو که همیشه خوب می دانستی که تنها پناه و امیدم تو هستی . و همیشه من همه چیز را از تو تنها می خواستم .

خدایا توبه ام بپذیر و معجزه کن .

خوشبخت و خوشحالم کن .

خدایا من هرگز آدم بدی نبودم چرا غفلت ها کردم ... ولی هرگز بد نکردم و بد نبودم .

خدایا تو خوشبختم می کنی هم در این دنیا و هم در آن آخرت .

من از خود اصلی ام رها شدم ..

من خطا کردم ..

من غفلت کردم ..

من نا آگاهی تباهم کرد...

من غرور ... تباهم کرد.

خدایا ! من حتی در برابر تو ایستادم ... و خطا کردم و گفتم من دیگر بنده ی تو نیستم ...

اما خدایا ! تو خدایی و من بنده !

تو آگاهی  و من غافل .

خدایا ! توبه .

خدایا تو را به خدایی ات قسم تو را به رحمت بی کرانت قسم معجزه کن . و توبه ام بپذیر .

خدایا ! زندگی ام را عاقلانه به تو می سپارم مراقب و محافظ من باش . و خوشبختم کن . مرا پر از آرامش و خوشحالی و خوشبختی کن .

خدایا ! می خواهم جبران کنم سالهای غفلت م را .

خدایا ! معجزه کن .

خدایا ! آرامش و خوشحالی و خوشبختی ام را خدایا موفقیت و عزت و سربلندی ام را تنها از دریای رحمت و قدرت بی کرانت می خواهم .

خدایا من تا همیشه برای آرامش و خوشبختی ام تلاش می کنم . فقط تو معجزه کن .

خدایا ...کاش می دانستی که چقدر دوستت دارم .

خدایا ... کاش می دانستی بیشتر از هر زمان دیگری به تو و رحمت هایت محتاجم ..

خدایا من تلاش می کنم برای خوشبختی و آرامش و موفقیت هایم . خدایا فقط تو معجزه کن و به من توانایی بس ژرف عطا کن . برای خوشبختی ام .

خدایا معجره کن ! مراقبم باش و به من قوت و شور زندگی ببخش .

خدایا سپاس تو را برای همه ی عشقی که به من نثار می کنی .

خدایا ! توبه ام بپذیر و خوشبختم کن .

خدایا ! من تو را دارم . پس خوشبخت ترینم .

 


 
 
خدای من ! از ته قلبم تا همیشه خوشحالم کن ! معجزه کن . یارب معجزه کن !
نویسنده : سمیه - ساعت ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۱ آذر ،۱۳٩۳
 

 

به نام تو ای خدای مهربانم ای خدایی که معجزه های ناب از آن توست .

خدای من ای تنها پناه من معجزه کن .

من عشق ناب زندگی ام را از دریای عشق بی کرانت می طلبم . من همسر و شریک زندگی ام را که عشقی ناب و آرامشی عمیق و شادی ابدی را با او می چشم را از دریای رحمت و عشق بی کرانت می خواهم خدای من .

خدای من معجزه ی عشق و آرامش و شادی ابدی ام را با همسر و شریک زندگی ام که انتخاب تو هست برای من را فقط از دریای رحمت و قدرت بی حدو نهایتت می طلبم .

پس اجابتم کن یا رب و از ته قلبم خوشحالم کن .

معجزه کن یا رب .

از سر تقصیرات و کوتاهی هایم بگذر . خدایا ... توبه .

خدایا سخت به معجزه ات نیازمندم .

خدای من ای مونس دردهای نهفته ی قلبم معجزه کن .

معجزه ای ژرف و بزرگ ! خوشحالی عمیق و ابدی ! عشقی پاک و ناب ! سعادت و خوشبختی جاودانه به من عطا کن ای بخشاینده ی قادر ! ای که رحمتت بی حد و حساب است بر من رحم کن .

خدایا تو را به ایمانی که در قلبم به تو دارم قسم می دهم ! فقط معجزه کن به حرمت توبه هایم و به حرمت قلبی که به قدرت و رحمت و معجزه های تو ایمان و یقینی ژرف دارد .

خدای من ای پناه من ای که به تو تکیه و توکل کرده ام حتی ... در سخت ترین لحظه های نفس کشیدنم به معجزه های ناب تو ایمان داشتم ! قسم ات می دهم خدای من ! به ژرفای ایمان و یقینم به تو و رحمتت ! به تو و قدرتت یا رب ! معجزه کن ! و از این لحظه تا ابد خوشحالی و سعادت و خیر و نیکی و آرامش و عزت و سربلندی ام را تا ابد معجزه گونه به من هدیه بده ای خدای من .

سپاس تو را خدای من برای همه ی موهبت هایی که به من عطا کرده ای !

سپاس تو را ای خدای من برای همه ی معجزه های نابی که از این لحظه تا ابد به من هدیه می دهی . معجزه های ناب آرامش و شادی و خوشبختی و عشقی ناب و ابدی.

پناه بر تو ای خدای من .

خدایا من چشم دوخته ام به معجزه های نابی که به من هدیه می دهی ای همیشه مهربان بر من . ای قدرتمند بی کران . ای آرامش دهنده ی قلبم که از ایمان به تو ای خدای بزرگ سرشار است .

پناه بر تو ای خدای من .

 


 
 
خدایا به تو پناه آوردم معجزه کن
نویسنده : سمیه - ساعت ۱:۱۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٧ آذر ،۱۳٩۳
 

 

خدای من !

تو را به خدایی ات قسم می دهم معجزه کن .

معجزه کن .

معجزه کن .

معجزه کن .

خدایا  من از تو عزت و آبرویم را سربلندی ام را می خواهم .

خدایا من از آرامش و خوشحالی قلبم را می خواهم .

خدایا تو را به عزت و جلالت قسم

خدایا تو را به خدایی ات قسم

خدایا تو را به ایمانی که از تو در قلبم دارم قسم ات می دهم معجزه کن و تا همیشه آرامش و خوشحالی و عزت و سربلندی ام را به من هدیه بده .

خدایا تو را قسم ات دادم به خدایی ات پس معجزه کن .

خدایا معجزه کن .

خدایا به تو پناه آوردم معجزه کن .

خدایا پناه بر تو .

 

 


 
 
...
نویسنده : سمیه - ساعت ۳:۱٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ آذر ،۱۳٩۳
 

 

به نام تو ! به نام تو که مقدس ترین واژه ای هستی که شناختم... و آموختم ...

به نام مقدس تو یا رب ! یا الله !

تمام هستی ام را به تو سپردم .

سال هاست که در انتظار معجزه ام .

معجزه ای که فقط تو یارای برآورده شدنش را داری .

می دانی هیچ ؟! که من بنده ام و تو خدا ! ... چقدر صبر ؟ چقدر طاقت ؟

لبریز شدم .

لبریز .

یا رب .

کجایی ؟

یا الله .

کجایی  ؟

ای خدای لحظه ها ی من

ای خدای روزها ی من

ای خدای سال های من

ای خدای من

کجایی ؟

لبریزم ...لبریز .

پناه ات کجاست ؟

مگر نگفته ای پناه بی پناهانی ؟

مگر نگفته ای در قلب شکسته خانه کرده ای ؟

خرده های شکسته ی قلبم را نمی بینی ؟

تو که از حال دل بنده های عاشق بر خودت آگاهی ؟

پس این چه آگاهی ست ؟ که تو از دل این بنده ات داری ؟

خدای ...

همان خدای معجزه های ناب ی ست که قول این معجزه ها را سال هاست به من داده ست ...

پس کجایند آن معجزه های نابی که قرار است برای من آرامش خوشحالی و خوشبختی ام را برایم به ارمغان بیاورند ؟

نکند آن معجزه ها ... را خود با دستان خود ..با رهایی از این دنیای پست ..باید برای خود هدیه دهم ؟!

آری...مرگ .

مرا می خواند ..

این واژه ی تلخ . اما آرام .

...

بگو خدای من ! بگو ! که سال هاست ... معجزه در دستان من است و نمی دانستم...

مرگ . معجزه ی ناب من است برای من .

همان آرامش محض .

همان خوشبختی .

همان خوشحالی .

همان قرار .

همان رهایی .

...

دوستت دارم ای واژه ی تلخ . مرگ . تو همان قرار منی .

تو معجزه ی سال های انتظار منی .

...

..

.