خدایا ! خیلی دوستت دارم ...

خدایا به تو پناه آوردم معجزه کن
نویسنده : سمیه - ساعت ۱:۱۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٧ آذر ،۱۳٩۳
 

 

خدای من !

تو را به خدایی ات قسم می دهم معجزه کن .

معجزه کن .

معجزه کن .

معجزه کن .

خدایا  من از تو عزت و آبرویم را سربلندی ام را می خواهم .

خدایا من از آرامش و خوشحالی قلبم را می خواهم .

خدایا تو را به عزت و جلالت قسم

خدایا تو را به خدایی ات قسم

خدایا تو را به ایمانی که از تو در قلبم دارم قسم ات می دهم معجزه کن و تا همیشه آرامش و خوشحالی و عزت و سربلندی ام را به من هدیه بده .

خدایا تو را قسم ات دادم به خدایی ات پس معجزه کن .

خدایا معجزه کن .

خدایا به تو پناه آوردم معجزه کن .

خدایا پناه بر تو .