خدایا ! خیلی دوستت دارم ...

خدای من تمام خوشبختی عالم را در سال جدید از آن قلب و روحم کن !
نویسنده : سمیه - ساعت ۱:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱/۱
 

 

به نام مقدس تو یا رب. 

به نام تو ای خدای قدرتمند و مدبر و مهربان من. 

به نام تو ای خدای من ای صاحب همه ی صفات مقدس و ناب.

به نام تو ای توبه پذیر مهربان.

در واپسین لحظات سال تو را به ذات ناب و مقدس ات قسم میدهم.

که، 

توبه هایم را بپذیری.و از سر تقصیرات کرده و ناکرده ام بگذری.

مرا آگاه تر، بینا تر، شنونده تر،مدبرتر، آرام تر،سبک تر،و متعالی تر از هرزمان دیگری کنی.

از تو یا رب عشقی سرشار. آرامشی جاودانه و شادی همیشگی و سلامتی همیشگی و خوشبختی بی نظیر می طلبم ای خدای رحمت های ناب.

یا رب تو را سپاس برای همه ی رحمت هایی که عطا کرده ای و عطا میکنی در هر لحظه زندگی ام.

یا الله 

تو را به خدایی ات قسمت میدهم مواظب و مراقب من باش در لحظه لحظه لحظه نفس کشیدنم.  و مرا به آرزوهایم برسان.

یا الله تو را به خدایی ات قسم مرا به آرزوهایم برسان و از ته قلبم تا همیشه مرا سرشار از شادی و آرامش و خوشحالی و خوشبختی کن.

خدایا. 

بگذار امسال و هر سال از زندگی ام فقط خوشبختی محض باشد.

خدایا در این سال جدید تمام زیبایی ها و خوبی ها و خوشبختی های عالم را تا همیشه از آن من کن.

الهی آمین.

آمین یا رب العالمین. 

سمیه.

بنده ی همیشه عاشق تو ای خدای بزرگ.