خدایا ! خیلی دوستت دارم ...

 
نویسنده : سمیه - ساعت ٥:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱۱/٦
 

دلهای بزرگ و احساسهای بلند عشقهای زيبا و پر شکوه می آفرينند ...

عشقهايی که جان دادن در کنارش آرزويی شور انگيز است .

اما کدام معشوقی مخاطب راستين چنين عشقی تواند بود ؟ !

اين عشق ها همواره در فضای مهگون و جادويی اسطوره و افسانه سرگردان اند ...

و در دل کلمات شعر و در حلقوم ناله های موسيقی و در روح ناپيدای هنرها و يا در خلوت دردمند سکوت و حسرت و خيال و تنهايی چشم براه آمدن کسی که می دانند نمی آيد !

راستی !

چرا عشقها راست اند و و معشوق ها دروغ ؟ !

وانگهی عشق مگر نه بيتابی شورانگيز دل هاست در جستجوی گم کرده ی خويش ؟ !