خدایا ! خیلی دوستت دارم ...

پروردگارا !
نویسنده : سمیه - ساعت ۱٢:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۱٢/٢
 

 

پروردگارا ! امشب رو به سوی تو آورده ام .

در چنین شب به جناب تو روی آوردم ، و تو را به حق حسین که آبروی عالم است قسمت می دهم بزرگوارا .

پروردگارا !

ما را نومید مساز و از رحمت واسعه ی خود تهی دستمان مدار و از عطایای خویش ناکاممان مفرمای و سر شکسته و دلشکسته مان مخواه .

از آنچه آرزو داریم دورمان مکن و زهر حرمان به کاممان مریز و از درگاه خویش ما را مطرود و مردود باز مگردان .

یا اجود الاجودین و یا اکرم الاکرمین !

یا رب !

از برکت امان و آسایش محرومم مدار و عذاب آتش را از من به دور ساز .

پروردگار من ! مگذار از خویش فریب بخورم .

ای از هر شنونده ، شنونده تر ای از هر بیننده بیناتر ، ای از هر حسابگیر در حساب سریعتر ، ای از هر مهربان مهربانتر !

از ذات تو بر ذات تو دلیل می جویم . مرا در فروغ نور خویش به سوی خویش راهنمون باش و بنام یک بنده ی صادق مرا در پیشگاه خویش بر انگیز .

پروردگارا ! از تو یاری می جویم ، یاری ام ده .

بر تو توکل می کنم مرا به حال خویش مگذار .

تو را می خوانم ، اجابتم فرمای و نومیدم باز مگردان .

به فضل تو رغبت آورده ام ، محرومم مدار بزرگوارا .

بر در خانه ی تو ایستادم ، طردم مکن .

بر در خانه ی تو ایستادم ، طردم مکن !

تو یار من باش تا بیاری تو چشم دل بگشایم .

خداوندا !

این تویی که اغیار را از چشم و دل دوستانت دور می رانی تا تنها تو را ببینند و تو را به تنهایی دوست بدارند و جز در پناه تو به هیچ ملجا و ماوای دیگر نگریزند .

هنگامیکه در وحشتکده ی زندگی تنها بمانند ترا مونس خویش شمارند .

و این تویی که غبار غم را از ضمیرشان بزدایی و سایه ی وحشت را از برابرشان برداری .

یا رب ! یا رب ! یا رب !

چگونه توانم از تو امید بردارم ! تو هرگز احساس خویش را از بندگان خویش باز نمیداری .

چگونه به درگاه دیگران روی آورم ! تا درگاه تو بر روی من گشوده است و دست انعام و اعطای تو بر سر من گشاده .

 

* ستایش تو را به یگانگی و وحدانیت سزاوار است .*