خدایا ! خیلی دوستت دارم ...

خدا منتظر است !
نویسنده : سمیه - ساعت ۱٢:٢٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ آبان ،۱۳۸٤
 

 

همه ی ما در این دنیا تنها هستیم .

ما مرهون  هیچ کس جز خدا نیستیم  .

تمامی روابط انسان ها ، فقط به دلیل حضور عشق خدا میان آنها ایجاد می شود .

خدا بیش از همه ی کسانی که تصور می کنیم ، ما را دوست دارد و به ما اهمیت می دهد .

اما به یاد داشته باشید که خدا فقط یک چیز را ندارد !

و آن *** عشق ماست ***

از آغاز خلقت ،  خداوند منتظر یکایک ما بوده است .

تا به او رو کنیم و بگوییم :

(( خدایا !

من راه را گم کرده ام و مرتکب خطا شده ام ،

اما عاقبت در یافته ام که هر آرزو و خواسته ای در حقیقت جستجو در پی دریای سرور توست . ))