خدایا ! خیلی دوستت دارم ...

آمده ام ای دوست ! تا نماز عشق بخوانم !
نویسنده : سمیه - ساعت ۱۱:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۸/٢٢
 

 

خدای من !

آمده ام تا در سایه ی مهر تو خستگی را از خود برانم ...

آمده ام از راه دراز ،

از آن سوی وابستگی های پو چ آمده ام ...

آمده ام خدایا !

آمده ام تا سر در آستانه ی پر عظمت تو بگذارم و های های بگریم ...

آمده ام تا دست های پر از خواهش و عجز و ناتوان ام را بگیری ....

با دلی خسته و مجروح آمده ام ...

با رودهای اشک ....با جام های خالی نیاز ... با کفش های امید ....

آمده ام تا در دریای مهر خود غرقم نمایی ....

آمده ام تا گل آرامش را در دل بپرورانم و تا اطمینان درو کنم ...

آمده ام ای دوست ! ...

... آمده ام تا نماز عشق بخوانم .