خدایا ! خیلی دوستت دارم ...

تو راسپاس ! ای ناب تر از ناب ... ای خداوندگار مهر و خوبی
نویسنده : سمیه - ساعت ۳:٥۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢ مهر ،۱۳۸٥
 

 

 

خدای مهربانم ...

 

تو را سپاس ! ...

تو را سپاس ! ...

تو را سپاس ! ...

تو را سپاس برای هر آنچه که به من عطا کردی مهربانا !

همیشه گفته ام ...

تویی تنها تکیه گاه آسمان و زمینم !

همیشه گفته ام ...

تویی که آرامش را به قلب ها می آوری !

همیشه گفته ام ...

کسی که با یاد تو لحظه ها را بگذراند ... همیشه بهترین ها را برایش به ارمغان می آوری !

ایمان داشتم ...

یقین داشتم ...

و انتظاری ژرف تمام وجودم را فرا گرفته بود ! ...

اکنون !

پاسخی ناب به این یقین و ایمان همیشگی ام دادی !

خدای من !

به بزرگواری ات قسم ! ...

من بدون مهر و بزرگواری ات هیچم ! ...

من بدون لطف همیشگی ات زنده ماندم محال ست !

مثل همیشه می گویم .... تا ابد می گویم :

تنها امیدم تویی ! ... مرا همیشه در پناه سرشار از عشقت بگیر ! ... بگذار از عشقت سیراب شوم !

چقدر حرف زدن با تو شیرین ست ! خدای بزرگ و مهربانم ... سخت عاشقت شدم !

مهرت ، ... بزرگی ات ،... بخشندگی ات ،... را از من دریغ مدار مهربانا .

سپاسم را بپذیر ! می دانم برای مهر بی حد و کرانت زبانم از گفتن شکر و سپاسی ناب برای تو ! قاصر ست .