الهی و ربی من لی غیرک ؟!...شفای جسم و جانم را از تو می طل

خدایا ...!

آمدم بگویم بیش از عشق بر تو عاشقم !

خدایا ...!

آمدم بگویم دستم را و قلبم را محکم بفشار و بگو مواظب و مراقبم هستی یا رب ! یا ارحم الراحمین !

شفای جسم و جان و روح و روان و تنم را از دریای سراسر مهر و محبت و لطف و عنایت تو می طلبم .

آمین . یا رب العالمین .

سپاسی ژرف می گویم تو را برای همه ی نعمت هایت .

به اسمت قسم یا رب قلبم را و افکارم را غرق در آرامشی عمیق و ابدی کن .

الهی آمین.

/ 0 نظر / 36 بازدید