به نام او ...

آری او !

او کيست ؟!

او همان مهربانترين است برای من !

او همان است که يادش در لحظه لحظه ی زندگی ام همواره با من است !

او خداست ! ...

/ 1 نظر / 6 بازدید
pouya

بنام او که هر چی داريم از اوست...حتما موفق می شی