قصه ی دلتنگی ام ...

در آيينه نگاه ميكنم ميگويم..... دختر  شجاع !

چشمانم را ميبينم كه حلقه هاي اشك آنرا درخشانتر ميكند
و با سر انشگتانم قطره هاي اشك را لمس ميكنم كه ميلغزند و رد آنها روي صورتم غم ميتراود
چشمانم را باز ميكنم چشم در چشم دختری كه روبرويم در آيينه آرام و بيصدا اشك ميريزد
و در خيال هاي دخترانه ی خود غرق ميشود
دو دستم را روي ايينه ميگذارم
صورت دختر شيشه اي را لمس ميكنم سردي آيينه حرارت دستهايم را مي خشكاند
دختر شيشه اي هم دستهايش را روي آيينه ميگذارد
دختر شيشه اي صورتم را لمس ميكند
دختر شيشه اي تنهاست
دختر شيشه اي دلتنگ است ... دلتنگ ..اين را از چشمانش ميخوانم كه بيهوده تقلا ميكند دلتنگی را در چشم هایش که خیس اشک است پنهان کند ...
به چشمان دختر شيشه اي خيره ميشوم... گمان ميكردم چشمانش را از من خواهد دزديد
ولي او خيره خيره به من نگريست
ـ مي دانم دلتنگي !
مي گويد ميدانم دلتنگي .
به من دروغ نگو
مي گويد به من دروغ نگو...
چشمانش را در چشمان من ميدوزد
سرم را خم ميكنم و زير لب ميگويم مرا نميتواني فريب دهي .
سرش را خم ميكند و زير لب مي گويد مرا نميتواني فريب دهي...
تو تنهايي دختر شيشه اي
تو تنهايي
تنها
تنها
تنها
....

آه
آه


دستانم را از روي آيينه بر ميدارم

دختر شيشه اي شكست

در ميان هزاران هزار تكه آن دختر شيشه اي كه همچون تارهاي عنكبوت نقش بندي گيج كننده اي داشتند انگشتان خون آلودم به دنبال آن چشمهاي شيشه اي ميگشت
كه هيچگاه به من دروغ نگفتند !
من تنهايم
شايد بهتر آنست كه برگردم !
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 9 نظر / 5 بازدید
hamishe sabz

شيشه شکسته های وجودم را با کدام دست خون آلود جمع کنم

amir

هم خونه هم خونه ی من ای خدا--از من دیگه خسته شده/ کتاب عشق ما دیگه--خونده شده بسته شده/ خونه دیگه جای غمه--اون داره از من دور می شه/ این خونه ی قشنگ ما --داره برامون گور می شه/ اون دست گرم و مهربون--با دست من قهره دیگه/ چشمای غمگینش با من--قصه ی شادی نمی گه/ هم خونه ی من با دلم--خیال سازش نداره/ دستای کوچیکش دیگه --میل نوازش نداره/ شبا وقتی می رم خونه--بوسه به موهاش می زنم/ سرش به کار خودشه--انگار نه انگار که منم/ روزا وقتی میام بیرون--اون خودشو به خواب زده/ خب مثل روزگار شده--یه روز خوبه یه روز بده/ ای دل من ای دیوونه--بذار برم از این خونه/ سلام! عنوان وبلاگت خیلی جالبه!موفق باشی.بای!

حدیث

سلام. مرسی که به من سر زدی وبلاگت هم خوشگله بازم پيشم بيا.....

من « او » ندارم !

سلام .. دلم بدجوری گرفت ... نوشته ات در عين سادگی توش پر از حرف بود .. خيلی حال کردم باهاش .. اميدوارم هيچ وقت خودت نشکنی .. مرسی که سر زدی مهربون .. من بروزم و منتظرت

Amir

سلام!تنبل هنوز آپ نکردی که!؟

یاور همیشه مومن

علت دلتنگيت چيه . کسی تو را شکسته . بگو ما گوش می دهيم به حرفهايت . بگو از آن شبی که پيان نداشت . باز ميام بهت سر ميزنم ولی دوست دارم علت دلتنگيت را بدانم . شايد بتوانم دستانت را بگيرم و با خود به سرزمين خوشبختی که در حال ساختنش هستم ببرم

رضا

سلام . خيلی وقت بود بهت سر نزده بودم. جالب بود. من آپ کردم موفق باشی