پناه به تو یا رب ! معجزه ی آرامش و عشق و خوشبختی ام را از تو می خواهم یا رب !

یا رب !

به نام و یاد تو ... !

که تنها تو یا رب ! که تنها تو ای خدای من ! سزاوار پرستشی !

یا رب !

آنچه اختیار و انتخاب توست برای من ! ناب ترین ست !

خدای من ! من ... ! ایمان دارم به تو یا الله ! که ... هر چه ناب است برای من است ! در این دنیا و در آخرت !

من ایمان دارم یا رب ! قلبم که تنها از عشق تو سرشار است ... سزاوار ناب ترین هاست ! سزاوار عشق توست که لحظه لحظه های زندگی ام ... را همیشه در قلبم عشق تو را جا دادم و بس ! و عشقی که تو یا رب معجزه گونه به من هدیه می دهی !

یا رب !

یا الله !

خدای مهربانم !

خدای من !

قلبم ! تنها جایگاه عشق توست ! و عشق آنکه هدیه ی توست ! ... عشقی که با آن از ته قلبم تو ای خدای من آرامش و خوشحالی و خوشبختی ام را ... تا همیشه به من هدیه می دهی .

یا رب !

پناه به تو که ناب ترین معجزه ها را به من هدیه می دهی .

خدای من !

بیش از عشق بر تو عاشقم یا رب !

معجزه کن !

یا رب !

من همه هستی و زندگی ام را به تو و قدرت و رحمتت سپردم ! و از تو یا رب معجزه ی آرامش ! معجزه ی خوشحالی از ته قلبم ! و معجزه ی سلامتی و معجزه ی خوشبختی ام را از تو یا رب ! از تو یا رب ! از تو یا رب ! می خواهم ! از تو و دریای رحمتت ! از تو و قدرت بی کرانت خدای مهربانم .

سپاس تو را یا رب برای همه ی نعمت ها و موهبت ها و معجزه های ناب ات یا الله ! که لحظه لحظه های زندگی ام را جانی تازه می بخشد .

سپاس تو را یا رب .

سپاس تو را یا رب .

پناه به تو خدای من .

 

/ 1 نظر / 37 بازدید
غریبه

سلام قشنگ بود.به وب منم سر بزن.