خدايا !

من از تو چيزی می خواهم

که بيش از خواسته ی هزاران شاه است .

هر کس از تو چيزی می خواهد

و من از تو ! تو را می خواهم .

/ 4 نظر / 6 بازدید
asal

سلام مریم جون..عیدت مبارک ...سال خوبي داشته باشي ..ايشالا به همه آرزوهات برسي..آپم و منتظر حضور بهاریت...التماس دعا..موفق باشي

asal

ببخشيد اسمتو اشتباه نوشتم شاپرک عزيز

SSF

ای دخترک من تو هم آرزو هستيم اما تا چند ميلی متری اين آرزو قدم برداشتيم . ای خدا تو شاهد می گرم هر گاه خواستم به سوی گام بر دارم تو خود به سويم دويدی . از طرف جنس کوير که به اميد قطره بارانی از ابر های آرامش برای پروراندن غنچه های آرامش سالها نشسته ام و می نشينم

SSF

ای دخترک من تو هم آرزو هستيم اما تا چند ميلی متری اين آرزو قدم برداشتيم . ای خدا تو شاهد را می گیرم هر گاه خواستم به سوی گام بر دارم تو خود به سويم دويدی . از طرف جنس کوير که به اميد قطره بارانی از ابر های آرامش برای پروراندن غنچه های آرامش سالها نشسته ام و می نشينم