! ...

 

روزگاری به زبان گلها سخن می گفتم <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

حرفهای کرم پروانه را خوب می فهمیدم

به وراجی سارها در دل لبخند می زدم

و در رختخوابم باپروانه ای درد دل می کردم

و با هر دانه برفی که بر خاک می افتاد و جان می داد

گریه می کردم !

 

آری !

 

در رختخوابم با پروانه ای درد دل می کردم

 

....

 

در حیرتم که چگونه آن روزها رفتند !

در حیرتم ...

در حیرتم ...

...

 

خدای من ! ثانیه ای از آن روزها را به من برگردان !

خواهش می کنم !

خواهش ! ...

/ 0 نظر / 6 بازدید