پناه بر تو یا الله .

 

 

ای مهربانم !

ای خدای من !

از تو می نویسم که تنها امید و انتظار و عشق من هستی یا رب ... !

و چه خوشبختی عمیقی ! که تنها عشق من تو هستی یا الله !

و من امروز ای خدای مهربانم !  تو را قسم می دهم به ...

خورشیدت که زندگی و گرما می بخشد یا الله !

به زمین پهناور و وسیع ات یا الله !

به آسمانت که سرپناه زمین است یا الله !

تو را قسم می دهم ای خدای مهربانم به خودت !

به تو ای خدا تو را قسم می دهم ... !

به تو یا رب که تنها پناه من هستی قسم می دهم !

به تو یا رب که عزت و سربلندی از توست !

به تو یا الله قسم می دهم تو را که خوشبختی و آرامش قلبم از توست !

به تو یا رب قسم می دهم تو را !

که عزت و سربلندی دنیا و آخرتم را به من هدیه بدهی ! خوشبختم کنی و قلبم را سرشار از خوشحالی و آرامش و خوشبختی کنی یا الهی .

خدایا !

چشم امیدم به تو و رحمت توست !

خدایا !

از من و روحم ... از قلبم که سرشار از توست ... مراقبت و محافظت کن یا الله ... من خودم و زندگی ام را ... من قلبم را ... روح حساسم را ... به دستان امن و مهربان و هدایتگر تو سپردم ... خدای من قسم به تنهایی قلبم که پناهی غیر از تو ندارد مراقب و مواظبم باش . و بهترین ها را در لجظه لجظه زندگی ام به من هدیه بده ... که تو تنها یار و یاور و پناه قلب من هستی یا رب .

خدایا !

قسم به اشک های روان چشمانم ... قسم به قلبی که فقط از یاد تو سرشار است ...

قسم به تنهایی قلبم ... قسم به پاکی قلبم ...

خدای من !

قسم به رحمت ات قسم به قدرتت ... قسم به خدای ات ... قسم به قلبم که تنها پناهش تو هستی یا رب معجزه کن و زندگی ام را و قلبم را سرشار از خوشحالی و آرامش و خوشبختی و عزت و سربلندی کن یا الله .

پناه بر تو یا رب .

پناه بر تو ای تنها امید و تکیه گاه بی پناهان .

پناه بر تو ای آرامش بخش قلب امیدوارم  .

پناه بر تو ای خدای من ! ای همه هست و نیستم .

پناه بر تو ای خدای من ! ای همه جان و وجودم .

پناه بر تو یا الله .

 

 

 

/ 2 نظر / 38 بازدید
مهدی

خدایا ! خیلی دوستت دارم ...