خدایا ... تنها از تو ... ! تو را می خواهم.......!

 

 

برای خدا...

او که تنها حال دلم را می داند ...

او که لحظه ای مرا به حال خود وانمی گذارد...

خدای مهربانم...

در طوفان های زندگی ... آنجا که حتی نزدیکترین ها به من...روی بر می گردانند...و حال مرا نمی دانند...تنها تو و حضور ناب و مقدس ات آرامش بخش لحظه های زندگی ام بوده...

یا رب ! ... ای مهربانترین بر من ...ای قدرتمند بی کران و ای بی نهایت رحیم...!

از تو تنها تو را می خواهم ای خدای مهربانم ای قدرتمند متعال !

باقی همه پوچ است و بیهودگی ست...

یا رب ! به عزت ات قسمت می دهم به جلال و بزرگی ات قسمت می دهم خدای من ! که دلبستگی ها و وابستگی های مرا از هر آنچه غیر توست محو و نابود کن .

می خواهم تنها تو و حضور همیشگی ات در تار و پود زندگی ام و معجزه ی زندگی ام باشد یا رب تنها از تو !.... تو را و تنها تو را می خواهم...که آرامم کنی...که شاد و خوشحالم کنی...که خوشبخت و سربلندم کنی...که در دریای عشق ناب تو غرق شوم و جز تو هیچ نخواهم...

خدایا...ای تنها یار و مونس تنهایی های عمیقم...ای حضرت عشق ای خدای بی نهایت مهربانم...بیش از عشق بر تو عاشقم...تو را به اسمت قسم می دهم عزت و سربلندی زندگی ام را بیش از پیش به من هدیه بده ...

من به تو پناه آوردم یا رب ! قسم به اسم و ذات مقدس ات بیش از پیش پناهم باش...! یارم باش ! عاشقم باش و سربلندم کن ! به اسمت قسم ای خدای قدرتمند و مهربانم.

برای هر آنچه که به من عطا کرده ای و هر آنچه که خیلی زود به من عطا می کنی از نعمت های ناب و بی نظیرت تو را از اعماق وجودم سپاس می گویم و می پرستمت یا الهی و ربی من لی غیرک ؟!...

آنقدر سخن با تو را دوست دارم ای خدای مهربانم که می خواهم فقط برای تو از عشقم از نیازم از دوست داشتنم به تو بنویسم...

خدایا ...چقدر با تو آرامم...

خدایا ... من در آغوش امن تو سر می گذارم ... و خودم و جان و وجودم و قلب و احساسم را به دریای رحمت و قدرت و عزت و جلال و جبروتت می سپارم.

 

با عشق  برای خدایی که بیش از پیش بر او عاشقم.

سمیه . مرداد هزار و سیصد و نود شش

 

 

 

 

/ 0 نظر / 169 بازدید