خدایا ! ... معجزه کن ... ! خیلی زود ! خیلی خوب و عالی ! قلبم را خوشحال کن !

 

خدایا !

من عشق . آرامش . خوشبختی را تنها از دستان تو و رحمتت می خواهم.

خدایا !

من تو را برای هر آنچه که به من هدیه داده ای و هدیه می دهی شکر می گویم از اعماف وجودم شکر می گویم .

خدایا !

من به تو و رحمتت اعتماد کرده ام . اجابتم کن امشب ! تو را قسم به خدائی ات اجابتم کن و قلبم را خوشحال کن !

الهی به امیدت !

من به رحمتت چشم دوختم !

 

/ 7 نظر / 43 بازدید
نور

الهی آمین

M0HaMaD

سلام عزيزم خوبي؟ وب جالب انگيزناكي داري.اميدوارم جالب انگيزناك تر بشه.به منم سر بزن.فدات.تا سلامي مجدد باباي ‌ ‌‌

رها

منم زیبا که زیبا بنده ام رادوست میدارم توبگشاگوش دل, ژروردگارت باتومیگوید: تورادربیکران دنیای تنهایان رهایت من نخواهم کرد رها کن غیر من را,اشتی کن با خدای خود توغیراز من چه میجویی/ توباهرکس ب غیر من چه میگویی؟ توراه بندگی طی کن عزیزا من,خدایی خوب میدانم تودعوت کن مرا باقطره اشکی,میهمانم کن که من چشمان اشک الوده ات رادوست میدارم طلب کن خالق خود را,بجو ماراتوخواهی یافت که عاشق میشوی بر ما وعاشق میشویم برتوکه وصل عاشق ومعشوق هم,اهسته میگویم خدایی عالمی دارد وقتی تورامن افریدم برخودم احسنت میگفتم مگرایا کسی هم با خدایش هم قهرمیگردد؟ هزاران توبه ات راگرچه بشکستی,ببینم, مکن توراازدرگهم راندم؟ که میترساندت ازمن! این منم پروردگارمهربانت,خالقت اینک صدایم کن مرا,باقطره اشکی به پیش اور دو دست خالی خود را غوغای دل بشکسته ات رامن شنیدم غریب این زمین خاکیم.ایاعزیزم حاجتی داری؟ بگو,جزمن کس دیگرنمیفهمد,ب نجوایی صدایم کن قسم بر عاشقان پاک باایمان قسم برعصرروشن قسم براسبهای خسته درمیدان رهایت من نخواهم کرد.. (قلب صافی داری.. برام دعاکن..خیلی محتاج دعایم..حتم دارم خدا دعای دخترخوبی مث تورو ردنمیکنه..

رها

منم زیبا که زیبا بنده ام رادوست میدارم توبگشاگوش دل, پروردگارت باتومیگوید: تورادربیکران دنیای تنهایان رهایت من نخواهم کرد رها کن غیر من را,اشتی کن با خدای خود توغیراز من چه میجویی؟ توباهرکس ب غیر من چه میگویی؟ توراه بندگی طی کن عزیزا من,خدایی خوب میدانم تودعوت کن مرا باقطره اشکی,میهمانم کن که من چشمان اشک الوده ات رادوست میدارم طلب کن خالق خود را,بجو ماراتوخواهی یافت که عاشق میشوی بر ما وعاشق میشویم برتوکه وصل عاشق ومعشوق هم,اهسته میگویم خدایی عالمی دارد وقتی تورامن افریدم برخودم احسنت میگفتم مگرایا کسی هم با خدایش قهرمیگردد؟ هزاران توبه ات راگرچه بشکستی,ببینم, من توراازدرگهم راندم؟ که میترساندت ازمن! این منم پروردگارمهربانت,خالقت اینک صدایم کن مرا,باقطره اشکی به پیش اور دو دست خالی خود را که غوغای دل بشکسته ات رامن شنیدم غریب این زمین خاکیم.ایاعزیزم حاجتی داری؟ بگو,جزمن کس دیگرنمیفهمد,ب نجوایی صدایم کن قسم بر عاشقان پاک باایمان قسم برعصرروشن قسم براسبهای خسته درمیدان رهایت من نخواهم کرد.. قلب صافی داری.. برام دعاکن..خیلی محتاج دعایم.. حتم دارم خدا دعای دختر خوبی مث تورو رد نمیکنه..

ساناز

خدایا دوست دارم واسه هرچی که بخشیدی

توسکا

خدایا به خاطر تمام داده ها و نداده هایت از تو سژاس گذارم .خدایا دوستتتتتتتتتت دارم.[لبخند]