خدايا ! خودت همراه هميشگی من باش ! خواهش می کنم ! خواهش می کنم .

 

خداي بزرگ و هميشه مهربانم <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

خدايي كه هميشگي تريني براي من

خدايي كه بزرگواري ات در حق من حد و حسابي ندارد

خدايي كه سخت ! سخت ! سخت ! عاشق و نيازمند توام .... سخت ....

خدايا ! بر من رحم كن !

به بزرگواري و عظمتت قسم ! بر من رحم كن !

محتاج توام ... نيازمند توام ... مهر تو را تمنا دارم !

خواهش مي كنم مگذار به خطا بروم .

تو را به عزت و بزرگي ات قسم ... مرا به حال خود رها مكن ! ... خودت ! خداي من !

خودت با دستهاي عاشق و مهربانت ... عاشقانه و بزرگوارانه بهترين ها را براي من به ارمغان بياور .

خدايا !

خداي مهربانم !

خدايي كه تنها تو را دارم !

خدايي كه اميدم فقط تويي !

خدايي كه تكيه گاهم فقط  تويي ! ... خواهش مي كنم بر من رحم كن و مرا به حال خود وامگذار .

خودت مواظب و راهنماي من باش ... با آن مهر و لطف هميشگي ات .

خدايا ! ... سخت درمانده ام . سخت محتاج هدايت توام . خودت با من باش بزرگوارا .

خدايا ! با من باش ... بگذار از عشقت سيراب شوم . مرا به حال خود وامگذار مهربانا .

چشم براه مهر و بزرگي ات هستم .

من بنده ي هميشه نيازمند توام ... خودت تنها هدايتگر من باش اي مهربان بيكران .

 

 

/ 2 نظر / 30 بازدید
ارمان

it was very great....you did very nice job..good luck...byby

يه منتظر

خيلی نااميدی؟؟؟؟ با اين حرفات منو هم نااميد کردی!!!!!!!!