پروردگارا !

 

پروردگارا ! امشب رو به سوی تو آورده ام .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

در چنین شب به جناب تو روی آوردم ، و تو را به حق حسین که آبروی عالم است قسمت می دهم بزرگوارا .

پروردگارا !

ما را نومید مساز و از رحمت واسعه ی خود تهی دستمان مدار و از عطایای خویش ناکاممان مفرمای و سر شکسته و دلشکسته مان مخواه .

از آنچه آرزو داریم دورمان مکن و زهر حرمان به کاممان مریز و از درگاه خویش ما را مطرود و مردود باز مگردان .

یا اجود الاجودین و یا اکرم الاکرمین !

یا رب !

از برکت امان و آسایش محرومم مدار و عذاب آتش را از من به دور ساز .

پروردگار من ! مگذار از خویش فریب بخورم .

ای از هر شنونده ، شنونده تر ای از هر بیننده بیناتر ، ای از هر حسابگیر در حساب سریعتر ، ای از هر مهربان مهربانتر !

از ذات تو بر ذات تو دلیل می جویم . مرا در فروغ نور خویش به سوی خویش راهنمون باش و بنام یک بنده ی صادق مرا در پیشگاه خویش بر انگیز .

پروردگارا ! از تو یاری می جویم ، یاری ام ده .

بر تو توکل می کنم مرا به حال خویش مگذار .

تو را می خوانم ، اجابتم فرمای و نومیدم باز مگردان .

به فضل تو رغبت آورده ام ، محرومم مدار بزرگوارا .

بر در خانه ی تو ایستادم ، طردم مکن .

بر در خانه ی تو ایستادم ، طردم مکن !

تو یار من باش تا بیاری تو چشم دل بگشایم .

خداوندا !

این تویی که اغیار را از چشم و دل دوستانت دور می رانی تا تنها تو را ببینند و تو را به تنهایی دوست بدارند و جز در پناه تو به هیچ ملجا و ماوای دیگر نگریزند .

هنگامیکه در وحشتکده ی زندگی تنها بمانند ترا مونس خویش شمارند .

و این تویی که غبار غم را از ضمیرشان بزدایی و سایه ی وحشت را از برابرشان برداری .

یا رب ! یا رب ! یا رب !

چگونه توانم از تو امید بردارم ! تو هرگز احساس خویش را از بندگان خویش باز نمیداری .

چگونه به درگاه دیگران روی آورم ! تا درگاه تو بر روی من گشوده است و دست انعام و اعطای تو بر سر من گشاده .

 

* ستایش تو را به یگانگی و وحدانیت سزاوار است .*

 

/ 4 نظر / 36 بازدید
faryad

سلام چرا امشب خدا امشب دست بلند کن و از بي بی فاطمه بخواه... به خاطر آقام حسين..يک نظری به ما کنه... به هر حال موفق باشی عزيز...خدانگهدار.

نجواهايم با هيچ كس

ممنون از ابراز لطف شما

SSF

ای دخترک گوهر هایه دلت را به که نشان می دهی به کس نشان ده که تو در خود درک کند و جزء عاشق قديمی کس نتواند . پس نمايان نکن اين گوهر ها به اين خاکی های مجن آلود از طرف جنس کوير که به اميد قطره بارانی از ابر های آرامش برای پروراندن غنچه های آرامش سالها نشسته ام و می نشينم

SSF

ای دخترک گوهر هایه دلت را به که نشان می دهی به کس نشان ده که تو در خود درک کند و جزء عاشق قديمی کس نتواند . پس نمايان نکن اين گوهر ها به اين خاکی های لجن آلود از طرف جنس کوير که به اميد قطره بارانی از ابر های آرامش برای پروراندن غنچه های آرامش سالها نشسته ام و می نشينم