! ...

 

 

 * سخت خواستن می تواند عشق باشد ، به شرط آنکه سخت بماند و نرم .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

* سخت است که زندگی را به یک عاشقانه ی ارام تبدیل کنی – باید – اما سخت است .

 

 * اگر عشق با حضور روزمرگی ها عشق بماند ، عشق است .

/ 0 نظر / 6 بازدید