دلهای بزرگ و احساسهای بلند عشقهای زيبا و پر شکوه می آفرينند ...

عشقهايی که جان دادن در کنارش آرزويی شور انگيز است .

اما کدام معشوقی مخاطب راستين چنين عشقی تواند بود ؟ !

اين عشق ها همواره در فضای مهگون و جادويی اسطوره و افسانه سرگردان اند ...

و در دل کلمات شعر و در حلقوم ناله های موسيقی و در روح ناپيدای هنرها و يا در خلوت دردمند سکوت و حسرت و خيال و تنهايی چشم براه آمدن کسی که می دانند نمی آيد !

راستی !

چرا عشقها راست اند و و معشوق ها دروغ ؟ !

وانگهی عشق مگر نه بيتابی شورانگيز دل هاست در جستجوی گم کرده ی خويش ؟ !

 

/ 2 نظر / 13 بازدید
copol_h

زيباست ولی هميشه اينگونه نيست ولی باز هم به تو تبريک ميگم اميدوارم يک روز بتونی اين نوشته ها رو به چاپ برسونی

hope

خوشم اومد از نوشته هات اميدوارم که خودت هم.... و درونت هم مس بيرونت باشه .....