خدایا ! من عاشق تو هستم ! خدایا ! بگذار آرامش و خوشحالی عمیق و ابدی قلبم را بچشم

به نام ناب مقدس تو ای خدای معجزه ها و رحمت ها و موهبت ها !

امشب می نویسم ... برای تو یا رب ! و برای قلبی که به عشق تو می تپد !

..... ......  .......  ..... 

آموختی مرا تو ای تنها یاور من خدای من !

آموختی مرا که فقط خوب باشم خوب ! 

همین . خوب .

و این خوب بودن مرا به عرش می رساند ! مرا به آنجا می رساند که باران معجزه های نابت را در لحظه لحظه زندگی ام می بینم.

و چقدر زیباست در زیر باران معجزه های ناب تو و رحمتهای بی نهایت تو قدم زدن !

خدای قدرتمند و مهربان من !

من تو را شکر و سپاسی ژرف میگویم برای همه ی آنچه که به کن عطا کرده ای و عطا می کنی ای همیشه مهربان من !

/ 1 نظر / 42 بازدید
سحر

منمونم ازهمه مطالبتون حرف دل من هم هست ... تمام وجودم فدایت ای معبود عظیمم