خدايا ! مرا درياب !

با سردرگمی های خود مانده ام و نمی دانم رو به کجا آورم ؟ !<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

لذت زندگی در چیست ؟ ...

برای پذیرفتن این *بودن* که سراسر رنج دل است ... باید چه کنم ؟ ؟ ؟

همه ی شادی ها ، همه ی محبت ها ، همه ی رفتن ها ، همه ی آمدن ها ....

دیگر دلیلی برای بودنم نیستند !

چرا که .... دلیل اشک هایی که شب و روز .... در چشمانم حلقه می زنند ... را نمی دانم !

دلیل بی تابی و نگرانی همیشه دیدگانم را نمی دانم ....

در انتظار چه کسی ؟

در انتظار چه چیزی ؟

در جستجوی چه ؟ ..... اینگونه بی تاب اند ؟ ؟ ؟

و من ! گویی ....

بی خدا مومن ! ..... بی معشوق ، عاشق ! ..... و بی تب ، می سوزم ! .....

در جاده ی زندگی !

با نگاهی مبهم ..... با روحی خسته ..... با آینده ای ناآشنا ..... روبرو هستم !

خدایا !

از تو چیز بزرگی نمی خواهم !

تنها می گویم : .....

روح خسته ی خسته ی مرا دریاب !

 

 

/ 3 نظر / 5 بازدید
wrathchild

سلام عزيز لذت زندگی در اين است که مي دانی روزی خواهی مرد . يعنی لذتش در مرگ است.دليل اشکهايت اين است که نمی دانی کی خواهی مرد. و در انتظارش هستی.يک پسشنهاد دارم برايت و اين است که خدا را فراموش کن.اگر دليلش را مي خواهی بدانی خوشحال می شوم برايت بگو يم....

غريبه غمگين

همه خستگی ها رو ميشه از بين برد ولی خستگی روحی ... فقط خدا ... به اميد شادی ...

ماني

همه لذتها رو هر موقع که اراده کنی ميتونی داشته باشی . فقط چشمها تو ببند و به اون فکر کن ...